Transport

Mag ik me nog met de auto of het openbaar vervoer verplaatsen?

De basisregel is: blijf zoveel mogelijk thuis en vermijd zoveel mogelijk contacten. Je mag je nog met de auto of openbaar vervoer verplaatsen, maar enkel noodzakelijke verplaatsingen zijn toegelaten: naar de voedingswinkels, de dokter, het postkantoor, de bank, de apotheker, om te tanken of om mensen in nood te helpen. Het openbaar vervoer blijft rijden, maar de vervoersmaatschappijen moeten een afstand van 1,5 meter garanderen.

Vignet voor grensarbeiders vitale sectoren /cruciale beroepen (voor Nederland)

Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen kunnen nu een vignet gebruiken om sneller de grens tussen België en Nederland te passeren. Het vignet dient om te voorkomen dat grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen worden opgehouden bij de grens en kan alleen door hen worden gebruikt.
Alle informatie en het vignet vindt u op de website van het Nationaal Crisiscentrum

 

Worden er specifieke maatregelen genomen voor het openbaar vervoer?

Het openbaar vervoer is nog steeds actief maar het gebruik ervan moeten worden beperkt tot essentiële verplaatsingen. Indien het openbaar vervoer gebruikt wordt om te pendelen, gelieve uw werkuren zo veel mogelijk aan te passen om de spits te vermijden. Hoe ook voldoende afstand. De Lijn heeft eigen maatregelen getroffen (zie afbeelding onderaan deze pagina) Voor het beschikbaar aanbod van de vervoersmaatschappijen wordt verwezen naar de desbetreffende websites.

  • De Lijn laat nog maar een beperkt aantal reizigers toe per bus en tram.
  • Reizigers mogen niet naast elkaar zitten of staan.
  • Alle belbusritten zijn geannuleerd
  • Vanaf maandagavond 23/03 rijdt het nachtnet in Gent niet meer uit.
  • Het reguliere net blijft op weekdagen rijden op vakantiedienstregeling, zaterdag en zondagbediening blijft gelijk.

Worden er specifieke maatregelen genomen voor taxibedrijven?

Taxibedrijven en alternatieve taxidiensten blijven actief maar er mag slechts één klant in de wagen, uitgezonderd één gezin.

Wat met autokeuringen?

Autokeuringen voor particulieren moeten gesloten worden. De gemeenschappen en de gewesten hebben de wettelijke termijnen verlengd. Keuringen voor professionele voertuigen moeten openblijven in het kader van de veiligheid. Meer info op de websites van de bevoegde diensten.

Kan ik mijn rijbewijs halen?

De rijlessen en -examens worden opgeschort. Wanneer ten gevolge van deze opschorting de verplichting met dwingende termijnen niet kanw orden nageleefd, zal aan de betrokken een uitstel worden verleend.

Is het nog mogelijk om deelauto’s te gebruiken? Evenwel deelsteps en deelfietsen?

Ja, deze worden beschouwd als transportmiddel en zijn bijgevolg niet verboden. Gocarts voor een of meerdere personen worden beschouwd als recreatieve activiteiten en zijn bijgevolg verboden.

Zijn er specifieke maatregelen van toepassing voor het vervoer van personen met een handicap of met een beperkte mobiliteit?

Het belangrijkste is dat er geen nieuwe sociale mixen ontstaan. Het vervoer kan dus voortgaan maar er moet zoveel mogelijk over gewaakt worden dat dezelfde combinatiechauffeurs en personen met beperkte mobiliteit/handicap worden behouden. Uiteraard moeten de hygiëne en de sociale distancing maatregelen worden in acht genomen.

Worden specifieke maatregelen genomen voor luchthavens?

Voorlopig bestaan er geen beperkende maatregelen voor luchthavens. Passagiers dienen de social distancing maatregelen in acht te nemen en toe te passen.

Blijven de restaurants en de taxfreeshops open?

Ja, de restaurants en winkels voorbij de veiligheidscontrole blijven open. Dit met het oog op een zo groot mogelijke spreiding van passagiers in de luchthaventerminal. De gebruikelijke hygiënemaatregelen dienen hierbij te worden gerespecteerd.

Worden specifieke maatregelen genomen voor boten en cruiseschepen?

Cruiseschepenen -boten mogen hun passagiers niet ontschepen, maar kunnen wel bevoorraad worden. Nieuwe cruises georganiseerd door boten of schepen die varen onder de Belgische vlag, zijn verboden.

Wat met betrekking tot de ferry's naar buurlanden?

In tegenstelling tot boten en cruiseschepen, worden de reizen met ferry niet beschouwd als recreatieve activiteiten maar als een transportmiddel. De oversteken met ferry’s zijn bijgevolg niet verboden maar, zoals steeds, blijven de basismaatregelen met betrekking tot hygiëne en social distancing van toepassing.

 

 

delijncorona