Vacature technisch assistent groen

Gemeentebestuur Lievegem zoekt voor de cluster infrastructuur en omgeving

7 technisch assistenten groen

Niveau D, voltijds (38/38), onbepaalde duur, aanwervingsprocedure

Functie

Het team wegen, groen en mobiliteit staat in voor alle werken op het openbaar domein. Het deelteam groen staat in voor de aanleg en het onderhoud van het openbaar groen in de meest algemene zin. Het groenbeheer omvat onder meer het onderhoud van perken, plantsoenen, grasvelden en speelterreinen evenals het aanplanten van bomen, plaatsen van afsluitingen, aanleg grasvelden,... Dit team staat tevens in voor het onderhoud van de begraafplaatsen. Je werkt dus mee aan de realisatie van een aangename en propere leefomgeving voor de inwoners van onze gemeente. Je staat ook in voor het onderhoud en het reinigen van machines en werkmateriaal.

Profiel

Je hebt een basiskennis van planten (bomen, struiken, vaste planten,…) of bent bereid je hier verder in te verdiepen. Goesting, leergierigheid, en werk zien zijn veel belangrijker. Je werkt efficiënt. Je respecteert procedures en veiligheidsvoorschriften en zet veiligheid altijd voorop. Je houdt van werken in de buitenlucht en onder verschillende weersomstandigheden. Je kan in teamverband werken. Je bent in het bezit van een rijbewijs B of kan concreet aangeven wanneer je in het bezit zou zijn van een rijbewijs B. Je bent bereid tot sporadisch weekendwerk of wachtdienst voor dringende tussenkomsten.

Wij bieden

Een contract van onbepaalde duur. De brutowedde bedraagt min. € 1.891,81 (D1,trap 0). Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt in aanmerking genomen voor de toekenning van periodieke salarisverhogingen (geldelijke anciënniteit) voor een maximum van tien jaar, op voorwaarde dat ze relevant is voor de uitoefening van de functie. Beroepservaring binnen de overheid wordt volledig in aanmerking genomen. Andere voordelen: maaltijdcheques (8 euro per gewerkte dag), gratis hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, aansluiting bij de sociale dienst (GSD-V) met tal van voordelen (premies, financiële tussenkomsten, kortingskaart PlusPas), aanvullend pensioen voor contractuelen (2% van het pensioengevend jaarloon) en een interessante verlofregeling (35 werkdagen voor een voltijdse tewerkstelling).

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan tot uiterlijk 8 april 2020 via volgende link https://www.jobsolutions.be/register/5338 . Beschik je niet over een computer of internet? Dan stuur je een brief naar het college van burgemeester en schepenen, Kasteeldreef 72, 9920 Lievegem. Datum e-sollicitatie of poststempel geldt. Vermeld zeker ook de referentie van de vacature. Gemeentebestuur Lievegem heeft aandacht voor gelijke kansen. Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst, handicap en nationaliteit! 

Meer info

Team personeel, 09 396 23 00, vacatures@lievegem.be of op  www.lievegem.be/bestuur/vacatures