Spontane sollicitatie studentenjob

Omschrijving

Het aantal beschikbare studentenjobs bij gemeente- en OCMW-bestuur Lievegem varieert van jaar tot jaar. Er kunnen studenten ingezet worden op diverse diensten zoals de buitenschoolse kinderopvang, speelplein, groendienst, infrastructuur, …

Voorwaarden

  • Je bent minimum 16 jaar en gaat naar school of je bent 15 jaar, gaat alle dagen naar school en je hebt twee jaar secundair onderwijs achter de rug
  • je volgt deeltijds onderwijs en ontvangt alleen kinderbijslag, d.w.z.dat je geen deeltijdse job en geen leercontract hebt (let op: je kan alleen als jobstudent werken tijdens de schoolvakanties
  • je bent niet meer leerplichtig (dus ouder dan 18 jaar bent), maar gaat wel nog naar school

Je kan niet als jobstudent werken als je meer dan zes maanden per jaar werkt of als je ingeschreven bent in een avondschool, als je onderwijs met beperkt leerplan volgt (max. 15 uren per week) of als stagiair in het kader van je opleiding.

Voor algemene informatie over studentenarbeid : 

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Ernest Blerotstraat 1 – 1070 Brussel - 02/233.41.11

Hoe aanvragen

Onze vacatures voor studenten verschijnen steeds op de gemeentelijke website. De sollicitatieprocedure vind je terug in het vacaturebericht. Je kan ook spontaan solliciteren voor een vakantiejob via https://www.jobsolutions.be/register/4530 Dan nemen wij jouw gegevens op in ons spontaan sollicitantenbestand. Beschik je niet over een computer of internet dan kan je een brief sturen aan het college van burgemeester en schepenen, kasteeldreef 72, 9920 Lievegem. Wij vragen volgende documenten: kopie diploma, curriculum vitae (cv), een motivatiebrief (optioneel) en een kopie van het rijbewijs (optioneel). 

Vermeld in je aanvraag voor een vakantiejob

  • je contactgegevens (naam, voornaam, adres, leeftijd);
  • de gegevens van de onderwijsinstelling of het opleidingsinstituut;
  • de studierichting en eventueel het studiejaar indien het een meerjarige opleiding betreft;
  • de duur en de eventueel gewenste periode van de stage;
  • eventueel een voorkeur voor een bepaalde dienst en/of bepaald takenpakket