Aanvraag erkenning als Lievegemse vereniging

Het lokaal bestuur Lievegem vindt de werking van de Lievegemse verenigingen heel belangrijk en wil ook de komende jaren zich volop inzetten voor het verenigingsleven. Lievegemse verenigingen kunnen zich laten erkennen door het gemeentebestuur.

Met de erkenning geeft het gemeentebestuur ook een blijk van waardering en vertrouwen in je vereniging. Wanneer je vereniging voldoet aan bepaalde extra voorwaarden, kan ze daarenboven erkend worden als sectorspecifieke Lievegemse vereniging voor bv. cultuur, sport, jeugd, senioren…

Meer info per sector kan je lezen op de gerelateerde pagina’s van sport, cultuur, jeugd en senioren

Waarom erkennen?

Een erkenning als Lievegemse vereniging impliceert volgende voordelen:

  • De vereniging krijgt een volwaardige erkenning.
  • De vereniging kan gebruik maken van de materialen uit de gemeentelijke uitleendienst, volgens de voorwaarden van het geldende reglement.
  • De vereniging kan genieten van een verlaagd tarief voor de huur van gemeentelijke infrastructuur in overeenstemming met het geldende reglement.
  • De vereniging kan gebruik maken van de kopiemogelijkheid in de Lievegemse bibliotheken in overeenstemming met het geldende reglement.
  • Jubilerende verenigingen komen in aanmerking voor een bijkomende subsidie in overeenstemming met het geldende reglement.
  • De activiteiten van de vereniging kunnen gepubliceerd worden via de gemeentelijke communicatiekanalen, in overeenstemming met de geldende publicatievoorwaarden.
  • De vereniging kan een aanvraag indienen voor sectorspecifieke voordelen bij jeugd, cultuur, senioren, sport, … in overeenstemming met de geldende reglementen. Erkenning is slechts mogelijk in één van de specifieke sectoren.

Raadpleeg onderaan het erkenningsreglement.

Hoe laten erkennen?

Vul het aanvraagformulier in (digitaal of op papier). Het formulier wordt voor advies voorgelegd aan het betrokken adviesorgaan. Het college van burgemeester en schepenen neemt de beslissing tot erkenning.