Wijziging straatnamen

Omdat enkele straten dezelfde naam hebben, worden er nieuwe namen gekozen.

De gemeenteraden van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem hebben op 21 december 2017 de fusie van de drie gemeenten goedgekeurd. Vlaanderen zal de nieuwe gemeente Lievegem opleggen dat geen enkele straat dezelfde naam mag hebben als een andere straat in de gemeente. Dit is om verwarring te vermijden bij enerzijds post- en pakjesdiensten maar vooral ook bij de hulpdiensten.

 

Stem tussen 12 en 25 maart op jouw favoriete straatnaam

We hebben heel wat voorstellen ontvangen voor een nieuwe straatnaam. De voorstellen werden getoetst aan aanbevelingen van de federale overheid en van bpost. Vervolgens heeft het college van burgemeester en schepenen onderstaande selectie vastgelegd. Elke bewoner (vanaf 12 jaar), handelaar of eigenaar van een pand kan één keer stemmen op deze selectie.

Heeft u problemen bij het invullen van dit formulier, dan kan het zijn dat uw rijksregisternummer niet in onze lijsten voorkomt. In dat geval vragen we u om ons per mail te contacteren of een fysiek formulier in onze bus te steken. Zo kunnen we achterhalen of u al dan niet rechtmatig een stem mag uitbrengen. U kunt de communicatiedienst van uw gemeente hiervoor contacteren.

communicatie@lovendegem.be
communicatie@waarschoot.be
communicatie@zomergem.be

Stemformulieren Lovendegem

Stem hier voor de Azaleastraat (lus: 24-70 en 27-51)

Stem hier voor de Azaleastraat (hoofdstraat: 2-22, 3-25, 53-55, 67-81, 72-92)

Stem hier voor de Berkestraat

Stem hier voor de Bosstraat

Stem hier voor de Kerkstraat

Stem hier voor de Lievestraat (deel dat NIET aansluit op Grote Baan)

Stem hier voor de Lievestraat (deel dat WEL aansluit op Grote Baan)

Stem hier voor de Nieuwstraat

Stem hier voor de Peperhoek

Stem hier voor de Populierstraat

Stemformulieren Waarschoot 

Stem hier voor de Azaleastraat

Stem hier voor Bos

Stem hier voor de Bremstraat

Stem hier voor Dorp

Stem hier voor de Lindestraat

Stem hier voor de Sportstraat

Stem hier voor de Veldstraat

Stem hier voor de Verbindingsweg

Stem hier voor de Zandstraat

Stemformulieren Zomergem 

Stem hier voor de Bekestraat

Stem hier voor de Berkenstraat

Stem hier voor de Bosstraat

Stem hier voor de Kapellestraat

Stem hier voor de Kasteeldreef

Stem hier voor de Kerkstraat

Stem hier voor de Molenstraat

Stem hier voor de Schauwbroekstraat

Stem hier voor de Vijverstraat

 

Welke straten moeten van naam veranderen?

De lijst met dubbele straatnamen werd aan een aantal criteria getoetst: in eerste instantie werd gekeken naar het aantal huisnummers. De straat met de meeste huisnummers blijft behouden. Indien er geen uitgesproken verschil in aantal huisnummers is, werd gekeken naar het aantal handelaars in de straten, het verwarrend karakter van de straatnaam en de historische link van de straatnaam.

Deze straatnamen moeten wijzigen:

Lovendegem Waarschoot Zomergem
Azaleastraat Azaleastraat Berkenstraat
Berkestraat Bos Bosstraat
Bosstraat Bremstraat Grote Baan (hernummering)
Kerkstraat Dorp Kapellestraat
Lievestraat Sparrenstraat Kasteeldreef
Nieuwstraat Sportstraat Kerkstraat
Peperhoek Veldeken (gedeeltelijke hernummering) Molenstraat
Populierstraat Veldstraat Schauwbroeckstraat
  Verbindingsweg Vijverstraat
  Zandstraat Bekestraat
  Lindestraat  
Totaal 8 Totaal: 11 Totaal: 10

 

Hoe gaat dit in zijn werk?

 • - Bewoners en handelaars/bedrijven van een straat die van naam verandert, werden gevraagd suggesties te doen voor een nieuwe naam. 
 • - De cultuurraden brengen ook een advies uit.
 • - De intergemeentelijke werkgroep die instaat voor de wijziging van de straatnamen, maakt per straat een selectie. Hierbij wordt rekening gehouden met aanbevelingen van de federale overheid en met het advies van Bpost.
 • - Het college van burgemeester en schepenen keurt de selectie per straat goed.
 • - De inwoners en handelaars/bedrijven van de straat kunnen stemmen op hun favoriete naam.
 • - Na een openbaar onderzoek, wordt de naam vastgelegd door de gemeenteraad.
 • - Eigenaars van huurwoningen worden op de hoogte gebracht.
 • - Vanuit de drie gemeentebesturen wordt overwogen om onder bepaalde voorwaarden (deels) tussen te komen in de kosten die een gevolg zijn van de straatnaamwijziging. Hierover volgt later meer info.

 

Timing

 • - Tot en met 5 januari 2018 konden voorstellen ingediend worden.
 • - Zodra de selectie voor jouw straat vastligt, brengen we je op de hoogte en kan je stemmen.
 • - Op 1 januari 2019 verandert de straat definitief van naam.
 • - We bezorgen je een stappenplan en checklist om de adreswijziging zo vlot mogelijk te laten verlopen.

 

Voorwaarden nieuwe straatnaam 

 • - De nieuwe straatnaam bestaat bij voorkeur uit minstens 2 elementen, namelijk een “naam” en een type weg (straat, laan, boulevard, steenweg, weg, plein, doorgang, kouter, …)
 • - De nieuwe straatnaam mag niet te lang zijn.
 • - De nieuwe straatnaam bevat bij voorkeur geen afkortingen (vb. Sint-Niklaasstraat en niet St.-Niklaasstraat).
 • - De nieuwe straatnaam mag niet dezelfde naam krijgen als een bestaande straat waarvan enkel het type weg verschillend is (vb. Kerkstraat en Kerklaan).
 • - De nieuwe straatnaam mag niet volledig terugkomen in de naam van een bestaande straat (vb. Lindenstraat en Lange Lindenstraat).
 • - De nieuwe straatnaam mag niet naar levende personen genoemd worden.
 • - De nieuwe straatnaam mag niet kwetsend of schertsend zijn.
 • - De nieuwe straatnaam moet makkelijk uit te spreken en te schrijven zijn.
 • - De straatnaam mag niet al bestaan in Lovendegem, Waarschoot of Zomergem. Je kan deze lijst vinden als bijlage of op de website: www.lievegem.be.

 

BRONNEN

Lees hier het overzicht van alle huidige straatnamen in de drie gemeenten