Lopende projecten

De drie gemeentediensten bereiden, naast hun bestaande takenpakket, heel wat projecten voor.

Een greep uit de meer dan 70 lopende projecten:

- Opmaak nieuwe huisstijl en website

- Straatnaamwijziging

- Opmaak productencatalogus

- Organisatie verkiezingen

- Schuldovername Vlaamse overheid

- Opmaak budget 2019

- Afstemmen software, hardware en serverinfrastructuur

- Gladheidsbestrijding

- Huisvesting diensten

- Recyclageparken

- Opmaak rechtspositieregeling en arbeidsreglement

- Uitrol nieuw organisatiemodel met personeelsbevraging (onder begeleiding van MONDEA)

- Keuze en uitrol online reservatiesysteem

- Organisatie van info- en teambuildingsmoment september voor personeel

- Belastingen en retributies

- Masterplan IT (onder begeleiding van V-ICT-OR)

- Organisatie adviesraden

- Interne en externe communicatie