Te wijzigen straatnamen zijn bekend

Er bestaan momenteel verschillende identieke of sterk gelijkende straatnamen in de drie gemeenten.

Objectieve criteria

Een selectie van de te wijzigen straatnamen gebeurde op basis van objectieve criteria. In de eerste plaats werd gekeken naar het aantal huisnummer per gelijk(aardige) straat. Indien het aantal huisnummers niet significant verschillend is, werd rekening gehouden met het aantal zelfstandigen in de straat, het verwarrend karakter van de straat en de huisnummering en de eventuele historische link tussen de straatnaam en de locatie. 

Suggesties voor nieuwe straatnamen

Bewoners van de straten die van naam zullen veranderen, kunnen suggesties indienen voor een nieuwe naam. Uiteraard mag de nieuwe straatnaam nog niet voorkomen in Lovendegem, Waarschoot of Zomergem. Klik hier om een lijst met alle bestaande straatnamen te downloaden.

 

Deze straatnamen moeten wijzigen:

Lovendegem Waarschoot Zomergem
Azaleastraat Azaleastraat Berkenstraat
Berkestraat Bos Bosstraat
Bosstraat Bremstrat Grote Baan (hernummering)
Kerkstraat Dorp Kapellestraat
Lievestraat Sparrenstraat Kasteeldreef
Nieuwstraat Sportstraat Kerkstraat
Peperhoek Veldeken Molenstraat
Populierstraat Veldstraat Schauwbroeckstraat
  Verbindingsweg Vijverstraat
  Zandstraat Bekestraat
  Lindestraat  
Totaal 8 Totaal: 11 Totaal: 10

 

Communicatie- en inspraaktraject

De drie gemeenten hechten ook in dit dossier veel belang aan een correcte communicatie en inspraak voor de betrokken bewoners en zelfstandigen van de straten waarvan de naam moet wijzigen.

Volgend traject wordt doorlopen:

- Nieuwe straatnamen opvragen bij bewoners + cultuurraad/werkgroep archief

- Selectie van straatnamen op basis van door het federaal adressencomité aanbevolen criteria

- Advies bpost

- Colleges keuren de lijst van voorgestelde straatnamen voor de eigen gemeente goed

- Verkiezing van de straatnamen: 1 stem per bewoner van de straat, meeste stemmen wint

- Colleges keuren de lijst van de verkozen straatnamen voor de eigen gemeente goed

- Voorlopige vaststelling straatnamen in de gemeenteraad

- Openbaar onderzoek

- Definitieve vaststelling straatnamen in de gemeenteraad

Compensatie voor inwoners en zelfstandigen

Vanuit Vlaanderen wordt momenteel de impact van een straatnaamwijziging voor inwoners en zelfstandigen in kaart gebracht. In de loop van 2018 verwachten we hiervan de definitieve resultaten.

Vanuit de drie gemeentebesturen wordt overwogen om onder bepaalde voorwaarden (deels) tussen te komen in de kosten die een gevolg zijn van de straatnaamwijziging. Hierover volgt later meer info.