Makkelijk Lezen Plek

Sinds half september 2015 vind je in iedere Meetjeslandse bib een visueel herkenbare en aantrekkelijke Makkelijk Lezen Plek met aangepaste boeken en andere hulpmiddelen. Met dit project wil Bibliotheken Meetjesland/COMEET het kinderen, jongeren en volwassenen, die moeite hebben met lezen, makkelijker maken.

 De Meetjeslandse bibliotheken richten zich zowel naar kinderen, jongeren als volwassenen met lees- of leerproblemen of een taalachterstand. Een werkgroep maakt suggestielijsten op voor de gerichte samenstelling van de collectie in elke bib. Deze collectie wordt dan ook permanent verder uitgebouwd en actueel gehouden. In de bibs worden de speciale collectie en hulpmiddelen bekend gemaakt naar het grote publiek en naar specifieke doelgroepen.

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om de medewerkers om hierover advies te vragen!

Groteletterboeken

De naam zegt het zelf, dit zijn boeken met een groter lettertype. In onze catalogus (zie hieronder) kan je ze apart opzoeken om te zien welke groteletterboeken we hebben. De voorbije jaren werden er heel wat recente titels aangekocht.

Catalogus: groteletterboeken

Luisterboeken

Luisterboeken zijn boeken die worden voorgelezen, al dan niet door de auteur van het boek zelf, en die je op cd kan beluisteren.

Catalogus: luisterboeken

DAISY-boeken

DAISY-boeken zijn luisterboeken op cd-rom en kunnen op de pc of met een DAISY-speler worden gelezen. DAISY-boeken kunnen gelezen worden als een gewoon boek: er kan in gebladerd worden en het is mogelijk om bladwijzers aan te brengen. DAISY-boeken zijn beschikbaar in de onze bibliotheek maar kan je ook zelf ontlenen bij Luisterpunt: http://www.luisterpuntbibliotheek.be

Catalogus: DAISY-boeken

'Makkelijk lezen'

Lezen kan ook technisch of inhoudelijk moeilijker zijn, bv. omwille van dyslexie. Ook hiervoor bestaat een oplossing: de bib beschikt over aangepaste boeken, zowel voor kinderen als volwassenen. Die worden vaak 'makkelijk lezen'-boeken genoemd en zijn te herkennen aan de aanduiding 'ML' op het etiket op de rug van het boek. Ook DAISY-boeken kunnen zinvol zijn voor kinderen of volwassenen met dyslexie.

Catalogus: makkelijk lezen