Regiobib Meetjesland

Samenwerkingsverband Bibliotheken

De bibliotheek van Lievegem is lid van het samenwerkingsverband Bibliotheken Meetjesland. Veertien Meetjeslandse bibliotheken komen regelmatig samen om ervaringen uit te wisselen, om beleidspunten op elkaar af te stemmen en om gemeenschappelijke projecten te organiseren zoals rondreizende tentoonstellingen, auteurslezingen, promotie, samenaankoop van boeken....

Met het ontstaan van het Cultuuroverleg Meetjesland (COMEET)  in 2004 wordt het samenwerkingsverband van de bibliothecarissen geïntegreerd in deze culturele koepel. Voortaan kan deze werkgroep dan ook rekenen op personele en financiële ondersteuning via het Provinciebestuur (Streekgericht Bibliotheekbeleid). De bestaande werking kon op deze manier geïntensifieerd worden. 

Regiobib Meetjesland

14 Meetjeslandse gemeenten, waaronder de gemeente Lievegem, geven aan COMEET (Cultuuroverleg Meetjesland) de toestemming om de plannen voor een regiobib uit te werken. Met de Regiobib Meetjesland willen de gemeenten de basisdienstverlening van de gemeentelijke openbare bibliotheken behoudenen verbeteren. Op korte termijn verandert er niets voor de bibliotheekgebruikers. Vanaf 2016 zal de Regiobib Meetjesland een jaar proefdraaien. Met dit innovatieve project neemt de regio Meetjesland het voortouw in Vlaanderen.

Onderzoek werking bibliotheken

Het samenwerkingsverband Bibliotheken Meetjesland liet vorig jaar via Leader-subsidies onderzoeken hoe de werking van de openbare bibliotheken in tijden van budgettaire schaarste kon behouden en geoptimaliseerd worden.

Samenwerking en centralisering achter de schermen

Uit het onderzoek ontstond het concept van een ‘regiobib’: een doorgedreven samenwerking en centralisering van voornamelijk back office taken zoals collectiebeleid, personeelscompetenties en het uitleenbeleid. De Bibliotheken Meetjesland haalden hiervoor de mosterd deels uit Nederland waar al regiobibliotheken actief zijn.

Het is dus niet de bedoeling om 1 centrale bibliotheek voor het Meetjesland te bouwen. De bibliotheekbezoekers blijven allemaal terecht kunnen in hun eigen bib. De provincie Oost-Vlaanderen zorgt voor een intensieve inhoudelijke begeleiding en financiële ondersteuning.

Met deze plannen kunnen de Bibliotheken Meetjesland een degelijk onderbouwd antwoord formuleren op het recente nieuws van het wegvallen van de decretale verplichting voor gemeenten om een openbare bibliotheek op hun grondgebied in te richten.