Archief

Waarschoot

In het archief worden de documenten afkomstig uit de gemeentelijke administratie sinds de 19de eeuw tot op de dag van vandaag bewaard.

Inzage is mogelijk indien de geldende wetgeving dit toelaat en tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Gelieve je eerst aan te melden bij de dienst secretariaat & onthaal op de 1ste verdieping van het gemeentehuis.

Het is enkel mogelijk om archiefstukken te ontlenen na aanvraag bij en goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen.

Zomergem

De werkgroep Archief heeft als belangrijkste doel het verzamelen, verzorgen, bewaren en toegankelijk maken van het erfgoed over de geschiedenis van Zomergem en haar inwoners én de geschiedenis van de sociale en culturele verenigingen.

Hiervoor worden de vele (archief)gegevens geordend en geïnventariseerd. Dit historisch archief wordt bewaard in het gemeentehuis en kun je elke woensdag bezoeken tussen 9.00 u. en 12.00 u. (Kleitstraat 1)

Interesse om mee te werken? Neem contact op met de cultuurdienst.