Kerkenbeleidsplan

panorama van Lievegemse kerktorens

In 2019 was de fusie van de drie gemeenten Lovendegem, Waarschoot en Zomergem een feit en kreeg de fusiegemeente de naam Lievegem. Eind 2016 waren de zeven parochies van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem door het bisdom Gent al tot een pastorale eenheid samengebundeld. In 2018 kreeg die nieuwe parochie haar definitieve naam: Heilige Maartenparochie in Lievegem.

Bij die nieuwe parochie met zes kerken, hoort ook een kerkenbeleidsplan. Voor Waarschoot betekent dit een volledig nieuw plan; voor Lovendegem en Zomergem zorgen we voor een actualisering van de huidige kerkbeleidsplannen. Het parochieleven, en meer bepaald het gebruik van de kerken, is intussen gewijzigd.

Maak jouw visie kenbaar

De gemeentelijke administratie werkte samen met het centraal kerkbestuur het ontwerp van kerkenbeleidsplan uit voor Lievegem. Voor we het kerkenbeleidsplan ter goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraad en het bisdom hadden we graag de inwoners van Lievegem de kans gegeven om eventueel opmerkingen te geven op het ontwerp van dit beleidsplan.