Roerend erfgoed Waarschoot

Dialectenwoordenboekje "Ier klabme wuldere Waorschuuts"

Grebbe, ’t ibberste, tsiebn, poddekarie, kolleblommen ....De gemeentelijke cultuurraad en cultuurdienst verzamelden een kleine selectie uit het Waarschootse dialect in een woordenboekje. De geselecteerde woorden werden over 30 pagina’s en in 9 thema’s verdeeld, van ‘komen eten’ over ‘plagerijen’ tot ‘de boerenstiel’. De leerlingen van de Kunstacademie Beeld Waarschoot zorgden voor gepaste illustraties. Alle nieuwe inwoners krijgen een woordenboekje mee naar huis om zich onder te dompelen in het Woarschuuts!

Het dialectenwoordenboekje maakte deel uit van het “Stroatluuëbers”-project van Comeet, regionale cultuurdienst, en Meetjesman, regionale jeugddienst.

 

Op basis van het woordenboekje ontwikkelde de bibliotheek een educatief lespakket rond het Waarschootse dialect. Het pakket omvat een kortverhaal in het Woarschuuts, een dialectzoektocht,... en een memoryspel waarbij leerlingen van de 2de en 3de graad lagere school een dialectwoord moeten koppelen aan de juiste Nederlandse vertaling. De leerlingen van de Kunstacademie Beeld Waarschoot zorgden ook hier voor de illustraties van het pakket. Alle Waarschootse lagere scholen kregen een gratis lespakket.