Evenementenformulier

Organiseer je een evenement in Lievegem, dan moet je het gemeentebestuur 12 weken op voorhand op de hoogte brengen. In sommige gevallen is dat 16 weken. Onderaan deze pagina vind je een link naar het evenementenformulier.

Voor je eigen veiligheid wordt aanbevolen het evenementenformulier in te vullen voor àlle evenementen.
Invullen is VERPLICHT voor:
• ALLE evenementen waar 75 deelnemers of meer worden verwacht.
• ALLE evenementen waarbij gekookt of opgewarmd wordt (gasvuurtjes, friteuses en kookplaten vormen een verhoogd risico).
• ALLE evenementen waarbij gebruik gemaakt wordt van tenten, luifels, tuinhuisjes en andere bijgeplaatste constructies onder dak.
• ALLE koersen, joggings of andere evenementen waarbij gebruik gemaakt wordt van de openbare weg (ook bvb voor een eenvoudige controlepost).

Dit formulier vul je tenminste 12 weken voor de aanvangsdatum van het evenement verzenden naar het gemeentebestuur van Lievegem. Voor wielerwedstrijden is dat 16 weken. Het formulier wordt door de gemeentelijke diensten bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen, de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem en Brandweerzone Centrum.

Het veiligheidsdossier dien je in te vullen als het gemeentelijk coördinatieoverleg van oordeel is dat jouw activiteit bepaalde risico’s inhoudt of wanneer je dat, als organisator, zelf wenst.
Het veiligheidsdossier en bijhorende bijlagen worden tijdens een vergadering van het coördinatieoverleg besproken. Hierop zijn het gemeentebestuur, de politie, de lokale brandweer aanwezig. Ook jij als organisator wordt op dit overleg uitgenodigd.
Het college van burgemeester en schepenen zal op basis van jouw aanvraag en indien nodig, jouw veiligheidsdossier en de voorwaarden van de coördinatievergadering, beslissen of jouw activiteit een goedkeuring kan ontvangen. Een formulier voor het veiligheidsdossier vind je hieronder.

Online formulieren

Evenementenformulier: KLIK HIER

Documenten

Invuldocument veiligheidsdossier: KLIK HIER

Invuldocument evenementenformulier: KLIK HIER

 

 


Contactgegevens
Het ingevulde evenementenformulier (online formulier), en indien gevraagd het ingevulde veiligheidsdossier (invuldocument), bezorg je aan het gemeentebestuur van de plaats waar het evenement doorgaat:

Gemeentebestuur Lievegem,
College van burgemeester en schepenen
Kasteeldreef 72
9920 Lievegem
mail: evenementen@lievegem.be

Meer info?
Evenementen Lievegem
09 396 26 96
evenementen@lievegem.be