Aanvraag horeca pop-up

Met dit formulier kan je de toelating aanvragen voor jouw pop-up. Heb je problemen? Download het aanvraagformulier en stuur het ingevuld naar evenementen@lievegem.be

Identificatie van de aanvrager
Ik vertegenwoordig
Identificatie onderneming
Identificatie vereniging
De winst gaat naar
Identificatie pop-up
Openingsdagen
Verschijningsvorm
Verwacht aantal bezoekers per dag
Indeling van de pop-up
Een pop-up met een beperkt assortiment van etenswaren moet enkel over een registratie FAVV beschikken. Voorbeelden van dit beperkte assortiment zijn: snoep, chocolade, muntjes, chips, portie kaas en/of droge worst, …

Een pop-up met een breder assortiment van etenswaren moet over een
toelating FAVV beschikken. In de praktijk zijn dit alle pop-ups die werken met verse producten.


 
Drankvergunning
Van zodra er gegiste en/of sterke dranken geschonken worden, dient de uitbater over een drankvergunning te beschikken. Deze wordt automatisch aangevraagd bij het invullen van dit invulformulier.
 
Er worden gegiste dranken geschonken (minder dan 22° alcohol)
Er worden sterke dranken geschonken (meer dan 22° alcohol)
Om in aanmerking te komen voor een drankvergunning, moeten er aan een aantal hygiënevoorwaarden voldaan worden.
 
 • De lokalen waar de klanten kunnen consumeren moeten aan deze bestemming aangepast zijn en mogen niet tot huiselijk gebruik dienen.
 • De lokalen moeten voldoende groot en hoog zijn.
 • De ruimte(n) moet(en) voldoende verlicht én verlucht zijn.
 • Indien nodig, moet er voldoende verwarming voorzien worden. De verwarmingstoestellen mogen geen giftige dampen uitstoten.
 • Er moeten voldoende toiletten zijn, afhankelijk van het aantal toegelaten personen.
 • De wc’s voor mannen en vrouwen zijn van elkaar gescheiden, een vermelding of pictogram geeft aan welke wc’s voor welk geslacht voorzien zijn.
Indien nodig stem ik ermee in dat er een plaatselijke controle door een ambtenaar van de gemeente wordt uitgevoerd
Verkeersmaatregelen
Hou bij de verkeersmaatregelen zeker rekening met de opbouw en afbraak van de pop-up. Geef hierbij de periode door met bijhorende uren.
VLAREM geluidsnormen
Gebruik je elektronisch versterkte muziek?
Met welk geluidsniveau
 • van 85 dB(A) LAeq. 15 min tot en met 95dB(A) LAeq. 15 min. Verplichting tot meten en visuele indicatie van het geluidsniveau voor diegene die het geluid bedient OF gebruik van een geluidsbegrenzer en visuele indicatie van het geluidsniveau.
 • van 95dB(A) LAeq. 15 min tot en met 100 dB(A) LA eq. 60 min. Verplichting tot meten, registreren en visuele indicatie van het geluidsniveau voor diegene die het geluid bedient + gratis ter beschikking stellen van oordopjes OF gebruik van een geluidsbegrenzer en visuele indicatie van het geluidsniveau + gratis ter beschikking stellen van oordopjes

 
Vinden er live optredens plaats?
Met welk geluidsniveau
 • van 85 dB(A) LAeq. 15 min tot en met 95dB(A) LAeq. 15 min. Verplichting tot meten en visuele indicatie van het geluidsniveau voor diegene die het geluid bedient OF gebruik van een geluidsbegrenzer en visuele indicatie van het geluidsniveau.
 • van 95dB(A) LAeq. 15 min tot en met 100 dB(A) LA eq. 60 min. Verplichting tot meten, registreren en visuele indicatie van het geluidsniveau voor diegene die het geluid bedient + gratis ter beschikking stellen van oordopjes OF gebruik van een geluidsbegrenzer en visuele indicatie van het geluidsniveau + gratis ter beschikking stellen van oordopjes

 
Overige regelgeving
SABAM en billijke vergoeding
Bij het afspelen van muziek in een onderneming of op een publiek toegankelijk evenement moeten er auteursrechten betaald worden.

SABAM en billijke vergoeding kunnen aangevraagd worden via https://www.unisono.be/nl.

Afval
Elke onderneming is verplicht om een contact af te sluiten met een erkende inzamelaar van gemengd bedrijfsafval. Deze verplichting vervalt enkel mits voldaan is aan volgende voorwaarden:
 • Het restafval is vergelijkbaar met huishoudelijke afvalstoffen
 • Maximale hoeveelheden voor restafval (3 zakken van 60 liter of 22,5 kg restafval/ tweewekelijkse ophaling), PMD (4 zakken van 60 liter / ophaling) en papier & karton ( 1m³ / ophaling).
Verzekering objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing
Oppervlakte publiek toegankelijke inrichting
Slechts één bestand.
128 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Toe te voegen bijlagen
Slechts één bestand.
128 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Slechts één bestand.
128 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Slechts één bestand.
128 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Slechts één bestand.
128 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Slechts één bestand.
128 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Slechts één bestand.
128 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Slechts één bestand.
128 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Slechts één bestand.
128 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Slechts één bestand.
128 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.