Geluidshinder

Het is verboden geluid, gerucht of rumoer te veroorzaken, dat de rust van de inwoners in het gedrang brengt. Alle bepalingen omtrent openbare rust zijn opgenomen in het GAS-reglement LoWAZoNe (zie downloads).

Als je last heb van lawaai in je buurt, kan je dit melden. Afhankelijk van de oorzaak van het lawaai meld je dit bij de politie of het gemeentebestuur.

Geluidsmeter

Sommige verenigingen kunnen voor een specifieke activiteit via de gemeentelijke uitleendienst een geluidsmeter aanvragen om het geluid binnen de wettelijke normen te houden.

Hinder melden

Je dient de politie Deinze-Zulte-Lievegem contacteren via tel. 09 244 24 00 of tel. 101 (bij dringende zaken) in volgende situaties:

  • Lawaaihinder veroorzaakt door particulieren (bv. je buren);
  • Lawaaihinder door verkeer;
  • Lawaaihinder van een café of restaurant, evenement, feest...

In volgende gevallen kan je terecht bij het gemeentebestuur, dienst grondgebiedzaken - sectie milieu via tel. 09 396 23 00 of via het e-loket.

  • Van bedrijven;
  • Van hinderlijke inrichtingen (indien de hinder zich voordoet na de kantooruren dien je ook dan de politie te verwittigen).

Kostprijs

Lawaai (geluidshinder, geluidsoverlast) kan bestraft worden met een gemeentelijke administratieve sanctie.