Pop-ups

Horeca via pop-ups, seizoensbars en gelijkaardige initiatieven zijn de laatste jaren populair. Lievegem wil dit creatief ondernemerschap graag ondersteunen. Om de uitwerking van pop-upinitiatieven makkelijker te maken, heeft Lievegem een eenvoudige aanvraagprocedure uitgewerkt.

Wie een pop-up horecazaak wil openen heeft een toelating horeca pop-up nodig.

Wat zijn horeca pop-ups?

Horeca pop-ups zijn tijdelijke horeca-initiatieven die uitgebaat worden door een onderneming of vereniging in een pand of op een terrein. Ongeacht of dit gedaan wordt op openbaar of privaat domein, moeten horeca pop-ups voldoen aan de regelgeving van de horeca.

Vereenvoudigde aanvraagprocedure

De horeca pop-ups wordt vrijgesteld van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen indien de maximale duur van 4 periodes van 30 aaneengesloten dagen per kalenderjaar niet overschreden wordt en voor zover deze niet in strijd zijn met de stedenbouwkundige bepalingen

Het is daarom sterk aangeraden om vooraf contact op te nemen met team omgeving om te controleren of de geplande bestemming niet strijdig is met de bepalingen in de plannen van aanleg (BPA) of ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP).

Er dient wel een toelating horeca pop-up aangevraagd te worden.

Vergunningen

Deze vereenvoudigde aanvraag betekent niet dat er geen andere vergunningen zijn die in orde gebracht moeten worden:

 • Inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).
  • Er moet een vestigingseenheid op de plaats van de pop-up ingeschreven zijn met een identificeerbaar adres wanneer de pop-up langer dan 30 dagen plaatsvindt.
  • De vestigingseenheid moet de juiste activiteiten hebben, bij een horeca pop-up gaat dit over codes 56.XXX – eet- en drinkgelegenheden.
 • Drankvergunning gegiste en/of sterke dranken.
 • Registratie/toelating bij het FAVV.
  • Registratie: bij de verkoop van een beperkt assortiment etenswaren (snoep, chocolade, muntjes, chips, portie kaas en/of droge worst,…).
  • Toelating: bij de verkoop van een breder assortiment van etenswaren (verse producten).
 • Verzekering objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing (indien de publiek toegankelijke oppervlakte ten minste 50m² bedraagt).
 • Gunstig brandveiligheidsattest.
 • SABAM en billijke vergoeding: bij het afspelen van muziek moeten er auteursrechten betaald worden.
 • Afvalinzameling: elke onderneming is verplicht om een contract af te sluiten met een erkende inzamelaar van gemengd bedrijfsafval.
 • VLAREM geluidsnormen: afhankelijk van de aard van de activiteit en het maximale geluidsniveau zijn er bepaalde voorwaarden van toepassing

De aanvraag voor deze vergunningen zitten samen vervat in de aanvraag horeca pop-up.

Hoe aanvragen?

Elke aanvraag voor een horeca pop-up moet ten laatste 12 weken vóór aanvang van de geplande uitbatingsperiode worden ingediend bij het gemeentebestuur. Je kan een aanvraag horeca pop-up indien aan de hand van het online aanvraagformulier.

Thuisloket