Wijk op maat

Van 2018 tot 2020 gaat de gemeente Waarschoot aan de slag in de buurt rond de Akkerstraat, Lindestraat, Berkenstraat, Populierenstraat, Wilgenstraat en omgeving.

De buurt

De buurt is een woonwijk verspreid over een 8-tal aanpalende straten, met vooral sociale woningen. Vanuit de buurt komen vaak signalen dat het onveiligheidsgevoel toeneemt, dat kinderen er niet durven spelen, … Er is overlast door vandalisme, zwerfvuil, hangjongeren, … Dit maakt de buurt weinig aantrekkelijk en aangenaam voor de huidige bewoners én voor nieuwe gezinnen.

Een buurtplan

De buurt heeft nood aan een opwaardering en een frisse wind van onderuit. Samen met de buurtbewoners (jong én oud) willen we werk maken van een ‘buurtplan’ voor de wijk. We willen de bewoners activeren om zelf de toekomst van de buurt op korte en lange termijn mee vorm te geven.

Met concrete realisaties

Het plan mag uiteraard geen “goeie intentie op papier” blijven. Daarom zullen enkele “quick wins” uit het plan al in 2019-2020 uitgevoerd worden. Meer specifiek rond:

  • 3 openbare groenzones in de buurt. Deze zones werden in het verleden aangelegd, minimaal ingericht en geven een verouderde en verveelde indruk
  • De trage wegen in de buurt, die bovenstaande zones verbinden
  • Nieuwe speelimpulsen langs trage wegen of op nieuwe informele plekjes

Hoe de invulling er precies zal uitzien hangt natuurlijk af van de resultaten van het participatieproces met de buurtbewoners…

Subsidies via Leader

De totale kostprijs van dit project bedraagt 98.962 euro, waarvan 65% gefinancierd wordt via Leadermiddelen. Leader is een Europees investeringsprogramma dat de leefbaarheid op het platteland wil verbeteren door lokale initiatieven en samenwerking tussen lokale actoren te ondersteunen.

Intensieve samenwerking met RLM

De gemeente Waarschoot is initiatiefnemer – promotor van het project. Voor dit project wordt intensief samengewerkt met Regionaal Landschap Meetjesland – copromotor van het project. Regionaal Landschap Meetjesland stelt personeelsuren, financiële middelen en haar expertise ter beschikking en wil het project na realisatie uitdragen in de regio.

Meer informatie

Volg de facebookpagina ‘goe gespeeld in Waarschoot’ (https://www.facebook.com/goegespeeldinwaarschoot/) voor regelmatige updates rond het project!