Regionale jeugddienst - Meetjesman

De Regionale Jeugddienst Meetjesman is een intergemeentelijke projectvereniging die wordt gedragen door 12 gemeentebesturen. De kerntaken van de Regionale Jeugddienst zijn het ondersteunen van de gemeentelijke jeugddiensten, het organiseren van intergemeentelijke initiatieven, het uitoefenen van een signaalfunctie en netwerkontwikkeling.