Algemene info

Woon je in Lievegem of de buurt van, heb je familie of vriendjes wonen in Lievegem of ga je naar school in Lievegem? Deze zomer kan je opnieuw terecht op onze twee gemeentelijke speelpleinen in Waarschoot en Lovendegem! Kinderen animeren en amuseren is dé kerndoelstelling van elke kwalitatieve speelpleinwerking. Spelen staat centraal en wij stellen onze deuren open voor alle kinderen!

Ben je benieuwd naar de specifieke info (datum, locatie, openingsuren) van ‘t Veepee of Makss? Hier vind je alle info over je favoriete plein!
Wist je dat Lievegem ook een particuliere speelpleinwerking heeft in Zomergem? Klik hier voor meer info!

Inschrijvingen

Zolang de maatregelen door de hogere overheden tegen de verspreiding van het coronavirus van kracht zijn, wordt de inschrijvingsprocedure bij zowel ‘t Veepee als Makss als volgt aangepast:

  • Inschrijvingen gebeuren op voorhand via het digitale inschrijvingssysteem (reservaties.lievegem.be). Inschrijven kan enkel voor een volledige week. Vanaf 24 mei zullen inschrijvingen opengesteld worden.
  • Medische fiches worden op voorhand ingevuld via het digitale inschrijvingssysteem en zijn verplicht in te vullen.
  • Annuleren van een inschrijving met terugbetaling van het inschrijvingsgeld kan enkel tot 8 dagen voor de geboekte speelpleindag.
  • Er zal buiten op de parking een “Kiss & Ride” zone voorzien worden. Ouders mogen de lokalen en speelterreinen van de speelpleinwerking niet betreden.

Kostprijs

Een volledige dag komen spelen bij ‘t Veepee of Makss kost 4 euro.
Deelnameprijs halve dag: 2,50 euro (Zolang de maatregelen door de hogere overheden tegen de verspreiding van het coronavirus/ covid-19 van kracht zijn, is het niet mogelijk om voor een halve dag in te schrijven.)
Deelnameprijs voor een volledige dag vanaf het 2de kind is 3 euro.
Deelnameprijs halve dag vanaf 2de kind: 2 euro (Zolang de maatregelen door de hogere overheden tegen de verspreiding van het coronavirus/ covid-19 van kracht zijn, is het niet mogelijk om voor een halve dag in te schrijven.)
De deelnameprijs voor een volledige dag / halve dag vanaf het 3de kind is 0 euro.
Een versnapering is inbegrepen in de prijs!

Tijdens onze zomerwerking gaan we met ons speelplein regelmatig op daguitstap of organiseren we speciale activiteiten. Deze brengen natuurlijk een meerkost met zich mee. We houden je minstens een week op voorhand op de hoogte via het bord in de grote zaal of de website. (Zolang de maatregelen door de hogere overheden tegen de verspreiding van het coronavirus/ covid-19 van kracht zijn, zal er tijdens de speelpleinwerking niet of slechts uitzonderlijk op uitstap gegaan worden.)

Fiscale attesten

Alle jeugdwerkinitiatieven zijn fiscaal aftrekbaar voor kinderen jonger dan 12 jaar, tot een maximum van €11,20 per dag. Ook de speelpleinwerking valt hieronder! De fiscale attesten maken we op basis van een correct ingevulde inschrijvingsfiche en de aanwezigheidslijsten die we bijhouden op het speelplein. De attesten sturen we het volgende jaar per mail of per post naar alle ouders.

Verzekeringen

Het gemeentebestuur heeft een verzekering voor de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van kinderen en de vrijwilligers van de speelpleinwerkingen. Er is ook een verzekering voor lichamelijke ongevallen voor de vrijwilligers en kinderen tijdens hun verblijf op het speelplein. Schade veroorzaakt aan brillen, kleding, juwelen, … en schade door diefstal zijn verzekerd

Ziekte of ongeval

Op de twee speelpleinen is EHBO-materiaal aanwezig. Indien een kind in de loop van de dag ziek wordt, dan verwittigen we de ouders. Samen zoeken we dan naar een passende oplossing. Bij zeer ernstige noodgevallen verwittigen we de hulpdiensten. De speelplein-verantwoordelijke verwittigt steeds de ouders en team jeugd. Bij ongevallen vult de speelpleinverantwoordelijke zo snel mogelijk het verzekeringsformulier voor ongevallen in.