Algemene info

Missie en visie

Het Ontmoetingscentrum Kerkelare wil een centrale plaats innemen in de buurt en ertoe bijdragen dat iedere buurtbewoner zo lang mogelijk in goede omstandigheden in de vertrouwde omgeving kan blijven wonen. 
Het Ontmoetingscentrum Kerkelare wil een laagdrempelige plek zijn voor iedereen die op zoek is naar informatie, ontspanning, een gezonde maaltijd, … 
Het Ontmoetingscentrum Kerkelare wil een ontmoetingsplek zijn waar verenigingen zich thuis voelen en generaties elkaar kunnen ontmoeten. 
Het Ontmoetingscentrum Kerkelare wil toegankelijk zijn voor wie nood heeft aan ondersteuning en begeleiding, om samen naar de gepaste zorg te zoeken.


Dit gaan we doen door het aanbieden en faciliteren van allerlei activiteiten, dienstverlening en ontmoetingskansen om zo de sociale contacten tussen buurtbewoners te bevorderen en hun participatie in de buurt te vergroten.  
 

Basisdossier erkenning lokale dienstencentra

OCMW Lievegem heeft als doel een erkenning te bekomen als lokaal dienstencentrum (LDC) dat bestaat uit 3 antennes die organisatorisch één geheel vormen: het ontmoetingscentrum Kerkelare, het voormalig Vredegerecht van Zomergem en in een latere fase een antenne in de woonkern van Waarschoot.

Een van de principes van de bestuurlijke weerbaarheid en transparantie binnen het woonzorgdecreet is dat elke initiatiefnemer een administratief basisdossier moet kunnen voorleggen.