Basisdossier erkenning lokale dienstencentra

OCMW Lievegem heeft als doel een erkenning te bekomen als lokaal dienstencentrum (LDC) dat bestaat uit 3 antennes die organisatorisch één geheel vormen: het ontmoetingscentrum Kerkelare, het voormalig Vredegerecht van Zomergem en in een latere fase een antenne in de woonkern van Waarschoot.

Een van de principes van de bestuurlijke weerbaarheid en transparantie binnen het woonzorgdecreet is dat elke initiatiefnemer een administratief basisdossier moet kunnen voorleggen.