Bewegen Op Verwijzing

Meetjeslandse gemeenten willen inwoners meer laten bewegen

Zes Meetjeslandse gemeenten willen inwoners met een verhoogd gezondheidsrisico aansporen om meer te bewegen. Sinds kort loopt in de gemeenten Aalter- Evergem – Kaprijke – Lievegem – Maldegem en Zelzate het project ‘Bewegen op Verwijzing’. Via dit project kunnen huisartsen voortaan hun patiënten doorverwijzen naar een professionele ‘Bewegen op Verwijzing’-coach voor begeleiding op maat.

Via Bewegen op Verwijzing kan de huisarts zijn of haar patiënten met een verhoogd gezondheidsrisico doorverwijzen naar een ‘bewegen-op-verwijzing-coach’. Dit zijn professionele coaches die de deelnemers helpen gezond te bewegen door samen met hen een beweegplan op maat op te stellen. Dit persoonlijk beweegplan sluit maximaal aan op de interesses en mogelijkheden van de deelnemer. De coach blijft de deelnemer motiveren en ondersteunen bij de uitvoering van het beweegplan. Meer bewegen hoeft niet altijd veel extra moeite te kosten: poetsen op muziek, spelen met de kinderen, bewegingstussendoortjes op het werk… Uiteindelijk wordt beweging een onderdeel van de dagelijkse activiteiten.

Bewegen op verwijzing-coach

In het Meetjesland gaan 4 coaches aan de slag. Deze enthousiaste en gediplomeerde mensen zullen zich vestigen op enkele goed gekende en toegankelijke plaatsen in de gemeente.
Het grootste deel van de consultaties bij de coach wordt betaald door de Vlaamse overheid. Daardoor betaal je zelf slechts 5 euro per kwartier. Mensen met verhoogde tegemoetkoming betalen slechts 1 euro per kwartier. Bovendien nemen de gemeenten (een deel van) de kosten op zich bij bepaalde risicogroepen.

“Werk, huishouden, kinderen, stress … Ik had geen tijd om te sporten, dacht ik. Dankzij de coach zie ik elke dag hoe ik meer kan bewegen. Het kan overal! En ik voel me beter.”

Samenwerking

'Bewegen op Verwijzing' is een initiatief van de Vlaamse Overheid en wordt lokaal gerealiseerd door een intense samenwerking tussen heel wat organisaties die zich inzetten om een gezonde leefstijl te promoten bij mensen met verhoogde gezondheidsrisico’s en hoge mate van inactiviteit. Naast de 6 gemeentes en hun OCMW zijn het Lokaal Multidisciplinair Netwerk (LMN) Oost-en West-Meetjesland, Logo Gezond+ vzw, de huisartsenverenigingen, mutualiteiten en nog vele anderen betrokken. Via de integrale en intersectorale aanpak willen de deelnemende gemeenten het project uitbouwen tot een succesvol en blijvend laagdrempelig initiatief met specifieke aandacht voor maatschappelijk kwetsbare deelnemers.

Voordelen

Onderzoek toont aan dat je dubbel zoveel beweegt na begeleiding. Bovendien heeft het project ook nog andere voordelen: je voelt je beter in je vel, je komt vaker naar buiten en je hebt meer sociaal contact.

“Uit de evaluatie van de eerste projecten bleek dat de deelnemers erin slaagden om dagelijks meer te bewegen, ook zij die er anders heel moeilijk toe komen. Ik zou daarom de zes Meetjeslandse gemeenten willen feliciteren met zijn engagement om Bewegen Op Verwijzing op te starten. Voldoende beweging draagt namelijk bij tot een goede gezondheid.”

Jo Vandeurzen, Vlaams minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Gezin

Contact en meer info

Team Sport Lievegem

 

 

09 396 23 01

sport@lievegem.be

 

Jolien Braeckman

Logo Gezond+ vzw

Koning Willem I-kaai 8, 9000 Gent

09 235 74 28

jolien.braeckman@gezondplus.be

www.logogezondplus.be

Ilse Pynaert

LMN Oost- en West-Meetjesland

Visstraat 14, 9900 Eeklo

0473 94 83 52

ilse@eerstelijnszorgmeetjesland.be

www.eerstelijnszorgmeetjesland.be

Meer info over het project op www.bewegenopverwijzing.be