Bewegen Op Verwijzing

Meetjeslandse gemeenten willen inwoners meer laten bewegen

Zes Meetjeslandse gemeenten willen inwoners met een verhoogd gezondheidsrisico aansporen om meer te bewegen. Sinds kort loopt in de gemeenten Aalter- Evergem – Kaprijke – Lievegem – Maldegem en Zelzate het project ‘Bewegen op Verwijzing’. Via dit project kunnen huisartsen voortaan hun patiënten doorverwijzen naar een professionele ‘Bewegen op Verwijzing’-coach voor begeleiding op maat.

Via Bewegen op Verwijzing kan de huisarts zijn of haar patiënten met een verhoogd  gezondheidsrisico doorverwijzen naar een ‘bewegen op verwijzing-coach’.  Dit zijn professionele coaches die de deelnemers helpen om gezond te bewegen door samen met hen een beweegplan op maat op te stellen. Dit persoonlijk  beweegplan sluit maximaal aan bij de interesses en mogelijkheden van de deelnemer. De coach blijft de deelnemer motiveren en ondersteunen bij de uitvoering van het beweegplan. Mee bewegen hoeft niet altijd veel extra moeite te kosten: poetsen  op  muziek, spelen  met  de kinderen,  bewegingstussendoortjes op het werk... Uiteindelijk wordt beweging een onderdeel van de dagelijkse activiteiten.

Bewegen op verwijzing-coach

In het Meetjesland gaan vier coaches aan de slag. Deze enthousiaste en gediplomeerde mensen zullen zich vestigen op enkele goed bekende en toegankelijke plaatsen in de gemeente. De Vlaamse overheid betaalt het grootste deel van de consultaties bij de coach. Daardoor betaal je zelf maar 5 euro per  kwartier.  Mensen met verhoogde tegemoetkoming betalen maar 1 euro per kwartier. Bovendien nemen de gemeenten (een deel van) de kosten op zich bij bepaalde risicogroepen.“Werk, huishouden, kinderen, stress ... Ik had geen tijd om te sporten, dacht ik. Dankzij de coach zie ik elke dag hoe ik meer kan bewegen. Het kan overal! En ik voel me beter.

Samenwerking

Bewegen op Verwijzing’ is een initiatief van de Vlaamse Overheid. Het wordt lokaal gerealiseerd door een intense samenwerking tussen heel wat organisaties die zich inzetten om een gezonde leefstijl te promoten. Naast de zes gemeentes en hun OCMW zijn het  Lokaal  Multidisciplinair  Netwerk (LMN)  Oost- en  West-Meetjesland, Logo Gezond+ vzw, de huisartsen-verenigingen,  mutualiteiten  en  nog vele anderen betrokken. Via de integrale en intersectorale aanpak willen de deelnemende gemeenten het project uitbouwen tot een succesvol en blijvend  laagdrempelig  initiatief  met specifieke aandacht voor maatschappelijk kwetsbare deelnemers.

Voordelen

Onderzoek toont aan dat je dubbel zoveel beweegt na begeleiding. Bovendien  heeft  het  project  ook  nog andere voordelen: je voelt je beter in je vel, je komt vaker naar buiten en je hebt meer sociaal contact.

“Uit de evaluatie van de eerste projecten bleek dat de deelnemers erin slaagden om dagelijks meer te bewegen, ook zij die er anders heel moeilijk toe komen. Ik zou daarom de zes Meetjeslandse gemeenten willen feliciteren met hun engagement om Bewegen Op Verwijzing op te starten. Voldoende beweging draagt namelijk bij tot een goede gezondheid.”Jo Vandeurzen, Vlaams minister voor Volksgezondheid, Welzijn en GezinBewegen  op verwijzing