Burensportdienst Meetjesland

De gemeente Lievegem is lid van Burensportdienst Meetjesland.
Deze Burensportdienst is een overlegorgaan waarin schepenen van sport en de sportdiensten van een aantal buurgemeenten samen zetelen met een afgevaardigde van het Agentschap Sport Vlaanderen.

Het is een platform voor informatie- en ervaringsuitwisseling onder sportfunctionarissen en -promotoren. Sport is volop in bloei en de kennis nodig om een sportdienst te runnen, is zó uitgebreid dat het moeilijk is om als ambtenaar de ganse evolutie in detail te volgen. Verschillende collega’s specialiseren zich in diverse vakgebieden. Uitwisseling van kennis en ervaring is derhalve onmisbaar en bijzonder leerzaam.

De burensportdienst tekent geen echt regionaal sportbeleid uit maar streeft ernaar om de dagelijkse praktijk van haar leden professioneel en gegrond te ondersteunen en te vereenvoudigen.