Coronaproof sporten in Lievegem

Zwembad opnieuw open vanaf 01.12

Meer informatie over de heropening van het zwembad vind je hier.

Update vanaf 09.06.2021

Voor iedereen:

 • Indoor en outdoor sporten zijn toegelaten. Indien mogelijk geniet outdoor sporten de voorkeur.
 • Sportactiviteiten in een niet-georganiseerde context:
  - kunnen in groepen van maximaal 10 personen, conform de regels van het samenscholingsverbod. Binnen deze groep moet je dus afstand houden tijdens het sporten.
  - Conform het MB mag men afwijken van de afstandsregels in groepen van maximaal 4 personen. In deze beperkte groepen kan dus ook gesport worden met contact.
 • Sportactiviteiten in een georganiseerde context:
  - kunnen doorgaan in een sportgroep van maximaal 50 personen indoor (vanaf 25 juni max. 100 personen) of 100 personen outdoor, exclusief de begeleider(s).
  - Contact is toegestaan bij sportactiviteiten in georganiseerd verband in de mate dat dit noodzakelijk is door de aard van de sport.
  - Georganiseerde sportwedstrijden (competities, tornooien, interclubs, …) zijn toegelaten, ook met contact. Voor wedstrijdevenementen is een lokale toestemming noodzakelijk met voorafgaande aftoetsing via het Covid Event Risk Model.

Publiek is toegelaten onder volgende voorwaarden:

 • Bij niet-professionele trainingen (in- en outdoor) is er geen publiek toegelaten, uitgezonderd eventuele noodzakelijke medische of sportieve begeleiding. Enkel bij trainingen van kinderen tot en met 12 jaar of G-sport, mag er 1 persoon uit hetzelfde huishouden aanwezig zijn, mits naleving van alle richtlijnen inzake hygiëne, social distance en het dragen van een mondmasker.
 • Publiek bij indoor sportwedstrijden is toegelaten, tot max. 200 personen, zittend, steeds met mondmasker en op veiligheidafstand (1.5m) van elkaar. Hiervoor is een lokale goedkeuring noodzakelijk via het Covid Infrastructure Risk Model. De registratie van de bezoekers is aanbevolen.
 • Publiek bij outdoor sportwedstrijden is toegelaten, tot max. 400 personen. Hiervoor is een lokale goedkeuring noodzakelijk via het Covid Event Risk Model. De registratie van de bezoekers is aanbevolen.

Algemeen geldt:

 • Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve bij prof- en topsport, sportkampen en zwembaden. Watersporters die na het sporten droge kledij moeten aantrekken kunnen op individuele basis gebruik maken van een kleedkamer (douches blijven gesloten).
 • hygiëne: handen wassen voor- en na het sporten. Gedeeld sportmateriaal dient steeds voor- en na het sporten schoongemaakt te worden.
 • Verplicht dragen van een mondmasker (12+): in alle openbare gebouwen, publieke ruimtes en op drukke plaatsen of terreinen waar de veiligheidsafstand van 1.5m niet gegarandeerd of gehandhaafd kan worden. Voor sporthallen betekent dit vanaf de toegang van de accommodatie en bij alle andere verplaatsingen in de infrastructuur. Voor buitenterreinen geldt dit vanaf de toegang tot het terrein en voor alle verplaatsingen, uitgezonderd de actieve sportzone.
 • Om contactopsporing mogelijk te maken, geldt er een registratieplicht. Alle bezoekers dienen, indien ze nog niet geregistreerd zijn via de reservatietools, hun contactgegevens achter te laten. Deze gegevens dienen minstens voor 4 weken bijgehouden te worden.
 • Sportkantines kunnen openen volgens de richtlijnen in het protocol voor de horeca.
 • Wanneer je sport onder een overkapping (bv. tentstructuur) met vier zijwanden die volledig open zijn, zijn de regels voor outdoor sporten van toepassing

  Op de officiële website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus (https://www.info-coronavirus.be/nl/) vind je de laatste federale maatregelen.

Vooruitblik op mogelijke versoepelingen

Vooruitblik op mogelijke versoepelingen op basis van de voorlopige communicatie vanuit het federale niveau na het overlegcomité van 11 mei (onder voorbehoud van gunstige corona-cijfers en eventuele wijzingen in de federale richtlijnen). Het verwachte federale MB zal hierbij mogelijks nog extra modaliteiten opleggen. Wij verduidelijken deze in een update van het basisprotocol sport en corona en de onderliggende protocollen van zodra dit MB beschikbaar is.

1 juli

 • De resterende beperkingen op sportactiviteiten worden opgeheven
 • De limieten voor publiek bij sportwedstrijden worden verruimd:
  Binnen tot 2.000 personen of 80% van de zaalcapaciteit (CIRM), zittend, met mondmasker en op een veilige afstand
  Buiten tot 2.500 personen, met mondmasker en op een veilige afstand
 • Vanaf 25 juni: Sport- en jeugdkampen kunnen voor maximaal 100 personen, overnachting is toegelaten

30 juli

 • De limieten voor publiek bij sportwedstrijden worden verruimd:
  - Binnen tot 3.000 personen of 100% van de zaalcapaciteit (CIRM), zittend, met mondmasker en op een veilige afstand
  - Buiten tot 5.000 personen, met mondmasker en op een veilige afstand

13 augustus

 • Massa-(sport)evenementen zijn buiten opnieuw toegelaten. Deelname gelinkt aan voorleggen vaccinatieattest of recente negatieve PCR-test.
  - (Eventuele) publiekslimieten nog te bepalen

1 september

 • Massa-(sport)evenementen zijn ook binnen opnieuw toegelaten. Deelname gelinkt aan voorleggen vaccinatieattest of recente negatieve PCR-test. 
  - (Eventuele) publiekslimieten nog te bepalen
 • Geen restricties meer op jeugd- en sportkampen en sportstages

Contact team sport

Indien jullie trainings- of wedstrijduren wensen te (moeten ☹) annuleren, gelieve ons dit te melden via reservaties@lievegem.be

We willen ook benadrukken dat er door het wegvallen van deze uren, ook mogelijkheden komen voor bepaalde clubs om extra uren te reserveren voor het corona-proof maken van hun trainingen. Neem dan zeker ook contact op met team sport via reservaties@lievegem.be en dan bekijken we samen wat er mogelijk is.

Noodfonds sport Lievegem

We wensen nog even te herhalen dat de gemeente Lievegem zijn verenigingen, die veel hinder ondervinden van deze maatregelen, wenst te blijven ondersteunen.
Wat is reeds beslist door het gemeentebestuur binnen dit noodfonds?

 • Kwijtschelding huurgelden voor alle Lievegemse (sport)zalen voor onze Lievegemse verenigingen van half maart - 31 december 2020!
 • Verhoging basissubsidies sportclubs (+10%)
 • Sportkrant met voorstelling clubs
 • Beschermingsmiddelen financieren bij opstart/werking clubs
 • Betoelaging wielerwedstrijden 2020 hervoorzien, gespreid over de periode 2021 – 2024