Coronaproof sporten in Lievegem

Update vanaf 16.11.2020

Sportzalen en -terreinen (exclusief zwembaden) mogen opnieuw open voor:

 • groepen van kinderen jonger dan 13 jaar in het kader van (buiten)schoolse activiteiten van het leerplichtonderwijs
 • sportactiviteiten, -stages en -kampen georganiseerd of toegelaten door de lokale overheid voor kinderen jonger dan 13 jaar (geboortejaar 2008 of later)

Dit betekent dat:

 • naschoolse sport- en beweegactiviteiten voor kinderen jonger dan 13 jaar - zoals Multimove, Sportsnack, MOEV-activiteiten, clubwerking - indoor én outdoor kunnen doorgaan in de gemeentelijke of private sportinfrastructuur.
 • naschoolse sport- en beweegactiviteiten op school indoor georganiseerd mogen worden.
 • sportklassen en bepaalde sportdagen opnieuw opgestart worden. Alles moet natuurlijk steeds in een corona veilige omgeving en volgens de regels georganiseerd worden. Natuurlijk adviseren we nog steeds om zoveel mogelijk buiten te sporten indien de mogelijkheid er is!

Update vanaf 04.11.2020

 • In Lievegem worden de gemeentelijke sportzalen en - voorzieningen indoor en outdoor gesloten voor georganiseerde sport.
 • Hoewel sportkampen voor -13 jarigen zonder overnachtingen niet verboden zijn, wordt vanuit gemeentebestuur Lievegem op basis van een schrijven van de gouverneur sterk geadviseerd deze niet te laten doorgaan. De kampen van de gemeente Lievegem zijn afgelast (er is wel noodopvang in de BKO’s in de 3 deelkernen).
 • Sporten in georganiseerd verband (in clubs, sportlessen, groepen, personal training…) is in Lievegemse gemeentelijke sportinfrastructuur verboden zowel indoor als outdoor voor ALLE leeftijden.
 • Niet-georganiseerde (individuele) sportactiviteiten zijn enkel toegelaten indien je outdoor sport: o met het huishouden, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact. Enkel in deze context mag je sporten zonder afstand te houden o of met maximum 4 personen inclusief jezelf en dat altijd met afstand van 1,5m
 • Zwembaden, fitnesscentra en bowlingzalen zijn volledig gesloten.
 • Kleedkamers en douches blijven gesloten.
 • Sportkantines blijven gesloten
 • Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits toestemming bevoegde minister
 • Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter

Dit voor minstens de hele verlengde herfstvakantie tot en met 15 november.

Vragen over sport? sport@lievegem.be of 09 396 23 01

Contact team sport

Indien jullie trainings- of wedstrijduren wensen te (moeten ☹) annuleren, gelieve ons dit te melden via reservaties@lievegem.be

We willen ook benadrukken dat er door het wegvallen van deze uren, ook mogelijkheden komen voor bepaalde clubs om extra uren te reserveren voor het corona-proof maken van hun trainingen. Neem dan zeker ook contact op met team sport via reservaties@lievegem.be en dan bekijken we samen wat er mogelijk is.

Noodfonds sport Lievegem

We wensen nog even te herhalen dat de gemeente Lievegem zijn verenigingen, die veel hinder ondervinden van deze maatregelen, wenst te blijven ondersteunen.
Wat is reeds beslist door het gemeentebestuur binnen dit noodfonds?

 • Kwijtschelding huurgelden voor alle Lievegemse (sport)zalen voor onze Lievegemse verenigingen van half maart - 31 december 2020!
 • Verhoging basissubsidies sportclubs (+10%)
 • Sportkrant met voorstelling clubs
 • Beschermingsmiddelen financieren bij opstart/werking clubs
 • Betoelaging wielerwedstrijden 2020 hervoorzien, gespreid over de periode 2021 – 2024