Coronaproof sporten in Lievegem

Zwembad opnieuw open vanaf 01.12

Meer informatie over de heropening van het zwembad vind je hier.

Update vanaf 03.12.2020

Sporten in georganiseerd verband (in clubs, sportlessen, groepen, personal training…) is verboden, behalve:

 • voor kinderen tot 13 jaar:
  • outdoor en indoor trainen en sportwedstrijden tussen sportgroepen
  • op sportkamp met groepen niet groter dan 50 deelnemers (inclusief de begeleiders). Voor alle sportkampen moet je toelating hebben van de gemeente en overnachtingen zijn niet mogelijk.
 • Voor personen vanaf 13 jaar:
  • outdoor trainen of outdoor sportlessen volgen met maximum vier personen en mét 1,5m afstand
  • zwemlessen of -trainingen in een zwembad volgen, met maximum vier personen en mét 1,5m afstand
  • Uitzonderingen op de regel van vier zijn enkel mogelijk in het kader van onderwijsactiviteiten van het leerplichtonderwijs. Die richtlijnen vind je terug op de site van Onderwijs Vlaanderen (typ “lichamelijke opvoeding” in de zoekbalk)
    
 • Niet-georganiseerde (individuele) sportactiviteiten zijn enkel toegelaten:
  • indien je outdoor sport of indien je zwemt
  • alleen of met het huishouden, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact. Enkel in deze context mag je sporten zonder afstand te houden
  • of met maximum 4 personen inclusief jezelf (kinderen tot 13 jaar niet meegerekend) en dat altijd met afstand van 1,5m

Contact team sport

Indien jullie trainings- of wedstrijduren wensen te (moeten ☹) annuleren, gelieve ons dit te melden via reservaties@lievegem.be

We willen ook benadrukken dat er door het wegvallen van deze uren, ook mogelijkheden komen voor bepaalde clubs om extra uren te reserveren voor het corona-proof maken van hun trainingen. Neem dan zeker ook contact op met team sport via reservaties@lievegem.be en dan bekijken we samen wat er mogelijk is.

Noodfonds sport Lievegem

We wensen nog even te herhalen dat de gemeente Lievegem zijn verenigingen, die veel hinder ondervinden van deze maatregelen, wenst te blijven ondersteunen.
Wat is reeds beslist door het gemeentebestuur binnen dit noodfonds?

 • Kwijtschelding huurgelden voor alle Lievegemse (sport)zalen voor onze Lievegemse verenigingen van half maart - 31 december 2020!
 • Verhoging basissubsidies sportclubs (+10%)
 • Sportkrant met voorstelling clubs
 • Beschermingsmiddelen financieren bij opstart/werking clubs
 • Betoelaging wielerwedstrijden 2020 hervoorzien, gespreid over de periode 2021 – 2024