Update maatregelen sport: code oranje 19/10/2020

Concreet betekent code oranje voor de sportsector volgende belangrijke wijzigingen:

  • indoorsportactiviteiten waarbij geen anderhalve meter afstand bewaard kan worden voor iedereen ouder dan 12 jaar zijn tijdelijk verboden
  • alle kleedkamers sluiten, behalve in zwembaden en voor schoolgebruik (volgt het protocol onderwijs).

Corona
Kleuren codes
Sport

 

Outdoor

 

Indoor

 

Zwembad indoor

 

t.e.m. 12

 

12+

 

t.e.m. 12

 

12+

  

Toelating

 

Toegelaten
onder voorwaarden

 

Toegelaten
onder voorwaarden

 

Toegelaten
onder voorwaarden

 

Toegelaten
onder voorwaarden

 

Toegelaten
onder voorwaarden

Densiteit

 

Onbeperkt

 

1/30m² - 1/10m² cfr
leidraad

 

Onbeperkt

 

1/30m² - 1/10m²
cfr leidraad

 

1/10m²
(exl. t.e.m. 12)

Contact

 

Ja

 

Contact binnen
sportgroep en ook
tussen sportgroepen
in wedstrijdcontext

 

Ja

 

Sportactiviteiten waar
1,5m niet kan
gegarandeerd worden
zijn niet toegelaten

 

Contactloos

Kleedkamers
/douches

 

Neen

 

Neen

 

Neen

 

Neen

 

Ja

Publiek

 

conform
het MB (en CIRM)

 

conform
het MB (en CIRM)

 

conform
het MB (en CIRM)

 

conform
het MB (en CIRM)

 

conform
het MB (en CIRM)

In bijlage onderaan de pagina kan je de volledige leidraad voor code oranje binnen de sport vinden.
Deze verstrengde maatregelen worden na de herfstvakantie (9 november) opnieuw geëvalueerd.

 

We wachten momenteel nog de richtlijnen af van de sportfederaties.
Onze Lievegemse clubs raden we dan ook aan om deze websites in de gaten te houden en hun advies te volgen.

De richtlijnen zijn nodig om een veilige omgeving te creëren voor de sporters. We hopen dat er evenwel nog zoveel mogelijk zal gesport worden in deze veilige omgeving. Sport is immers een uitlaatklep voor vele mensen en is een belangrijke factor ter preventie van vele gezondheidskwalen.

Daarom willen we zeker benadrukken dat iedereen welkom blijft voor eventuele alternatieve trainingen (bv conditietrainingen, techniektrainingen, creatieve trainingen met afstand,… ) op voorwaarde dat de regels voor de volle 100% gevolgd worden.

Sportevenementen

Alle professionele sportwedstrijden binnen en buiten verlopen zonder publiek. Alle amateurwedstrijden worden opgeschort. Jeugdwedstrijden voor jongeren tot 18 jaar blijven toegelaten, maar zijn enkel toegankelijk voor één enkel lid van het gezin. Het aanbieden en nuttigen van drank en voedsel blijft verboden.

Sportkantines

Sportkantines volgen de horeca-regels.

Sportkantines volgen de richtlijnen horeca. Zij zijn dus gesloten voor minstens 4 weken vanaf 19/10/2020.

Contact team sport

Indien jullie trainings- of wedstrijduren wensen te (moeten ☹) annuleren, gelieve ons dit te melden via reservaties@lievegem.be

We willen ook benadrukken dat er door het wegvallen van deze uren, ook mogelijkheden komen voor bepaalde clubs om extra uren te reserveren voor het corona-proof maken van hun trainingen. Neem dan zeker ook contact op met team sport via reservaties@lievegem.be en dan bekijken we samen wat er mogelijk is.

Noodfonds sport Lievegem

We wensen nog even te herhalen dat de gemeente Lievegem zijn verenigingen, die veel hinder ondervinden van deze maatregelen, wenst te blijven ondersteunen.
Wat is reeds beslist door het gemeentebestuur binnen dit noodfonds?

  • Kwijtschelding huurgelden voor alle Lievegemse (sport)zalen voor onze Lievegemse verenigingen van half maart - 31 december 2020!
  • Verhoging basissubsidies sportclubs (+10%)
  • Sportkrant met voorstelling clubs
  • Beschermingsmiddelen financieren bij opstart/werking clubs
  • Betoelaging wielerwedstrijden 2020 hervoorzien, gespreid over de periode 2021 – 2024

Activiteiten team sport

Alle activiteiten van team sport kunnen blijven doorgaan volgens de regels aangezien overal de afstand van 1,5m kan gewaarborgd blijven/worden. Hou er wel rekening mee dat de kleedkamers niet kunnen gebruikt worden, dus kom in aangepaste kledij naar de sporthallen.

Sportkampen

De sportkampen in de herfstvakantie door team sport mogen blijven doorgaan zoals gepland aangezien we enkel een aanbod hebben voor kinderen van -12 jaar.