Multimove en middagsport lagere school

Multimove

De multimove is een naschools wekelijks leuk uurtje sport en spel voor alle kinderen uit het lager onderwijs. 

Multimove biedt een gevarieerd bewegingsprogramma aan, waarin de focus op de algemene ontwikkeling van vaardigheden ligt en een sporttak niet meteen herkenbaar is. Plezierbeleving staat hierbij centraal. Multimove onderstreept het belang van een brede motorische ontwikkeling en kan de start betekenen van een gezonde en levenslange sport- en bewegingsparticipatie.

Op maandag ontvangen we de kinderen uit het eerste en tweede leerjaar tussen 16.00 en 17.00 uur.

Op dinsdag ontvangen we de kinderen vanaf het derde tot en met zesde leerjaar tussen 16.00 en 17.00 uur.

  Middagsport

  Middagsport op school is een samenwerking tussen de sportdienst en de basisschool De Lieve.

  De kinderen van het 2e - 3e leerjaar en het 4e - 5e leerjaar kunnen één keer per maand samen sporten met hun leeftijdsgenootjes na de lunchpauze. De sportanimator van de sportdienst geeft dan les in de gymzaal van de school van 12.15 uur tot 13.00 uur. Soms gaan de lessen ook door in de sporthal.

  Hoe aanvragen

  Inschrijven kan enkel bij de sportdienst:

  - via de website

  - vanaf 10 september om 20u tot 28 september (multimove)

  - tussen 5 september en 12 september (middagsport)

   Kostprijs

   - Multimove: 60 euro per jaar of 30 euro per trimester, per kind

   - 1,50 euro per kind per keer

   - Middagsport: 15 euro per schooljaar

   Afhandeling

   - De inschrijving wordt bevestigd door de sportdienst en de factuur wordt tegelijkertijd doorgestuurd.

   - De betaling kan enkel gebeuren (binnen de 14 dagen na inschrijving en vóór aanvang van de 1ste les) via overschrijving op rekeningnummer van de sportdienst.