Gemeentelijke visvijver Lovendegem

Vanaf zaterdag 5 december 2020 tot en met zondag 31 januari 2021 kan er niet gevist worden op de gemeentelijke visvijver. Wandelaars blijven wel welkom.

Kanunnik Triestlaan 9920 Lievegem

Alle Lievegemnaars zijn welkom om te vissen op de gemeentelijke visvijver in deelgemeente Lovendegem, op voorwaarde dat men een visvergunning heeft.

Visvergunning

Wat?
Hiermee mag je het volledige kalenderjaar, waarin je de vergunning gekocht hebt, vissen op de gemeentelijke visvijver. Iedere visser moet zich bij aankoop van de vergunning akkoord verklaren met het gebruikersreglement dat je hieronder kunt nalezen.

Waar aankopen?
Aan het vrijetijdsloket in het sportcentrum van Lovendegem: Sportstraat 24, 9920 Lievegem.

Hoeveel kost dit?
€25 per vergunning, deze is geldig voor het kalenderjaar waarin je ze gekocht hebt.
Jeugd tot en met 16 jaar en G-sportvissers aangesloten bij een Lievegemse vissersclub mogen gratis gebruik maken van de visvijver. Men moet wel steeds, dus ook jeugd en G-sportvissers, een visvergunning hebben van gemeentebestuur Lievegem.

Wanneer mag er gevist worden?

•    Van oktober t/m maart is vissen toegelaten van 7.00 uur tot 19.00 uur.
•    Van april t/m september is vissen toegelaten van 7.00 uur tot 21.00 uur.

Er kan het ganse jaar door gevist worden, tenzij het gemeentebestuur omwille van uitzonderlijke omstandigheden de visvijver sluit. Dit zal gebeuren telkens gedurende 1 maand na de visuitzetting, bij te lage waterstanden en andere uitzonderlijke situaties. Het gemeentebestuur zal dit steeds kenbaar maken aan de visvijver en op de gemeentelijke website.
Er mag nooit gevist worden wanneer de visvijver bevroren is.
Op wedstrijddagen is de vijver enkel beschikbaar voor deelnemers aan de wedstrijd. (zie kalender bij de bijlagen)

Afhuren gemeentelijke visvijver voor wedstrijden

Voor wedstrijddagen kunnen Lievegemse vissersclubs de vijver afhuren voor € 60 per wedstrijddag.

Het volledige retributie- en gebruikersreglement kan je hieronder vinden.