Tussenkomst inschrijvingsgeld sport door mutualiteit en fiscaal attest

De mutualiteiten stimuleren je om te sporten door een deel van je lidgeld of inschrijvingsgeld terug te betalen.

Voor kinderen onder de 12 jaar reikt de sportdienst jaarlijks een fiscaal attest uit voor de deelname aan onze sportactiviteiten.

Hoe aanvragen

Tussenkomst mutualiteit (voor allen) en fiscale attesten (voor kinderen tot 12j)

  • De sportdienst maakt in het begin van elk jaar digitaal attesten op voor de mutualiteit en fiscale attesten voor al onze deelnemers van het afgelopen jaar. De sportdienst meldt dit aan de deelnemers en deze attesten kunnen worden afgeprint vanuit het digitaal inschrijvingssysteem.
  • De sportdienst kan bij deelname aan onze activiteiten, waarvoor niet digitaal kan ingeschreven worden, ook een mutualiteitsattest invullen aan de balie.
  • Je kan dergelijk attest downloaden op de website van je mutualiteit of afhalen in het kantoor
  • Indien je lid bent van een sportvereniging en je wenst voor hun activiteiten een attest, moet je het attest laten invullen door de sportclub zelf.