Lievegembon

ls compensatie van de gevolgen voor het wijzigen van straatnamen en/of huisnummers wordt een kostenvergoeding aangeboden.

De subsidie wordt toegekend onder de vorm van een geschenkbon waarbij aan particulieren een vergoeding van 25 euro wordt toegekend en aan rechtspersonen een vergoeding van 200 euro.

Op basis van het domicilie van de aanvrager zal elke deelgemeente voor de compensatie nog gebruik maken van de eigen bonnen zoals deze van toepassing waren in de vorige legislatuur. De bonnen kunnen worden uitgegeven bij de deelnemende handelszaken. Zo ondersteunen we ook de Lievegemse zelfstandigen.

Iedereen die recht heeft op een tegemoetkoming zal de komende weken een brief ontvangen. Enkel met deze brief kan de vergoeding bekomen worden.