Zaalreservaties en inschrijvingen voor activiteiten

Alle gemeentelijke zalen zijn terug opengesteld voor verhuur aan verenigingen. Fuiven en dansfeesten zijn er nog niet toegelaten. Ook particuliere verhuur van bepaalde zalen is terug mogelijk.

Enkel voor zaal De Kring (Waarschoot) geldt, omwille van de coronaveiligheid, nog een beperkte maximumcapaciteit van 200 personen bij de organisatie van activiteiten of publieksevenementen.

Huur je de zaal voor een activiteit of evenement, dan ben je als organisator verantwoordelijk voor het invoeren en handhaven van de geldende coronaregels uit de verschillende coronaprotocollen (Coronagids voor sociaal-cultureel volwassenenwerk, Sectorgids voor de professionele kunsten, Horecaprotocol, Protocol van de eventsector).

Ventilatie van de ruimtes blijft belangrijk. De gemeente voorziet CO2-meters in de zalen: bij elke meter hangt info rond hoe deze te gebruiken. De grenswaarden voor CO2 liggen momenteel op 900ppm en 1200ppm. Bij een waarde van 900ppm dient de organisator onmiddellijk actie te ondernemen door meer vensters of deuren te openen. Bij een waarde van 1200 ppm dient de organisator de activiteit onmiddellijk stop te zetten en er voor te zorgen dat de aanwezige deelnemers onmiddellijk de zaal verlaten.

Wie catering (eten/drinken) aanbiedt tijdens evenementen in de zalen moet de geldende regels uit het horeca-coronaprotocol volgen.