Psychosociale hulpverlening

Er komen meer financiële middelen voor mensen met nood aan psychosociale hulpverlening. Door de coronacrisis hebben nog meer mensen dan gewoonlijk het moeilijk om de moraal hoog te houden. Daarom komt er extra budget vrij in de vorm van een federale subsidie.

De drempel naar psychologische hulpverlening is voor veel mensen hoog. Voor sommigen omwille van de kostprijs, voor anderen omdat deze hulpverlening nog onbekend is.

OCMW Lievegem wil in deze moeilijke coronatijden in 2021 de drempel verlagen door deze dienstverlening toegankelijk te maken op vlak van kostprijs, nabijheid en anonimiteit. Er wordt beroep gedaan op lokale psychologen. Mensen kunnen contact opnemen met team welzijn, die hen verder zal begeleiden in dit proces, van aanvraag tot effectieve afspraak met een psycholoog.

Iedere inwoner van Lievegem die door de corona-crisis niet goed in zijn/haar vel zit en nood heeft aan een goede babbel en een luisterend oor kan hierop beroep doen.