Mobiliteit

Voor de mobiliteitstoets gaan we uit van het STOP-principe, dit wil zeggen dat we eerst kijken naar het zachte verkeer en de actieve modi, pas dan kijken we ook naar het gemotoriseerd verkeer.

Het Huis van Lievegem moet goed bereikbaar zijn voor alle vervoersmiddelen maar moet bovenal vooral een veilig en integraal toegankelijk publiek gebouw worden. De positie van de site kadert binnen dit vertrekpunt. Het Huis van Lievegem komt nabij het oude gemeentehuis, de site zal dus al goed gekend zijn bij alle gebruikers.

Stappers

Het dorpspark is een autovrije open groene ruimte gereserveerd voor voetgangers en fietsers. Een comfortabel
padennetwerk verbindt de verschillende toegangen tot het dorpspark met het Huis van Lievegem. Vanuit alle hoeken leiden doorsteken voor zacht verkeer naar het nieuwe dorpshart. De historische buurtweg die de Centrumstraat met de Larestraat verbindt, wordt benadrukt en vormt in het nieuwe plan de belangrijkste toegang tot het Huis van Lievegem. De toegangen vanaf de Centrumstraat, de Larestraat en Kerkelare ontmoeten elkaar ter hoogte van het inkompleintje voor het Huis van Lievegem.

Bij het ontwerp van de buitenruimtes houden we rekening met integrale toegankelijkheid. Op die manier kan iedereen genieten van het nieuwe Dorpspark en de functies in het Huis van Lievegem. We willen bij de inrichting ook focussen op verschillende doelgroepen zodat deze ruimte voor elk wat wils biedt. We streven naar een intergenerationele aanleg met banken voor ouderen en spelaanleidingen voor kinderen. Deze spelaanleidingen worden geconcentreerd ter hoogte van de speelgaard tussen Kerkelare en de Centrumstraat.

Trappers

Om medewerkers en bezoekers zo veel mogelijk aan te moedigen om met de fiets te komen, zijn er verschillende
fietsenstallingen voorzien dicht bij de inkom. Een overdekte fietsenstalling biedt plaats aan een 50-tal fietsen, onderverdeeld in een gedeelte dat steeds afgesloten is met plaats voor een 12-tal fietsen van de gemeente en een gedeelte dat overdag afgesloten wordt voor personeel en na de kantooruren opengesteld kan worden voor bezoekers met ruimte voor ca. 38 fietsen. In het overdekte deel kan een batterijlaadkast komen voor elektrische fietsen.

Voor de cultuurzaal, vlakbij de inkom van het Huis van Lievegem, zijn nog 11 fietsbeugels voorzien voor 22 fietsen van bezoekers die hier hun fiets willen kunnen parkeren. Indien er een paviljoen komt in het dorpspark, dan lijkt het een goed idee daar ook wat fietsbeugels te voorzien.

De paden in het dorpspark worden bedacht als hoofdpaden met gemengd verkeer, het zijn geen fietspaden. Ze worden 3 meter breed ontworpen met een zone van 1m in versterkt gras als uitbreidingszone. Bochten en aansluitingen zullen ontworpen worden tot aangename en comfortabele knooppunten.

Openbaar vervoer

De dichtstbijzijnde bushalte bevindt zich aan de Sint- Martinuskerk van Lovendegem, die zich op minder dan 5
minuten wandelen van het Huis van Lievegem bevindt. De lijnen (65 Ursel Kerk - Zomergem- Gent Sint-Pietersstation en 67 Eeklo PTI - Waarschoot - Zomergem - Gent Sint-Pietersstation) die hier passeren verbinden de verschillende deelgemeentes van Lievegem met elkaar en met Gent.

Persoonlijk vervoer

Het autoverkeer beperken we tot de randen van het dorpspark. Met een ruime groene parking aan de Larestraat geven we een antwoord op het publieke parkeervraagstuk. Deze parking biedt met 77 parkeerplaatsen voor langparkeren overdag ruimte voor medewerkers en bezoekers van het AC en kan ’s avonds dienen als parking voor het CC. Zes parkeerplaatsen zullen ingericht worden als parkeerplaatsen voor rolstoelgebruikers en er zullen
een nog nader te bepalen aantal elektrische oplaadpunten voorzien worden.

Aan de Centrumstraat creëren we ook een efficiënte groene parking voor kortparkeren, voornamelijk gericht op de Speelboom en het centrum voor de vlotte bereikbaarheid van de in de kern aanwezige lokale handelaars. Bezoekers van het AC kunnen hier ook gebruik van maken. Er bevinden zich hier 33 parkeerplaatsen waarvan 5 voor rolstoelgebruikers. Het bestaande laadstation voor 4 elektrische wagens wordt geïntegreerd.

Beide parkings hebben een inrit voor wagens die gescheiden is van de toegangen voor fietsers en voetgangers. Ze worden bovendien zo groen mogelijk aangelegd, waardoor deze de uitstraling van parkeergaarden krijgen. Ook aan Kerkelare kan indien nodig een overloopparking voorzien worden. De inrit hiervoor bevindt zich naast Kerkelare
1.