Asbest

Wat is asbest?

Asbest is de verzamelnaam voor een aantal soorten minerale vezels. Tijdens de 20ste eeuw (met een piek in de jaren '60, '70 en '80) werden asbestvezels op grote schaal in talrijke producten verwerkt. Tegenwoordig zijn we ons meer dan bewust van de gezondheidsrisico's van asbest maar doordat asbestproducten nog tot 2001 gebruikt werden, komt het in veel - oudere - woningen voor.

Asbestinzameling

In Vlaanderen is naar schatting 3,7 miljoen ton asbest aanwezig in gebouwen. Asbestcementdaken zijn sterk verweerd en die verwering neemt steeds meer toe. De cementsamenstelling vermindert door jarenlange blootstelling aan regen en vorst waardoor de asbestvezels los komen. Sterk verweerde asbestplaten worden dan ook best zo snel mogelijk verwijderd en vervangen.

Overweeg je zelf een kleine hoeveelheid asbesthoudende platen te verwijderen? Sinds 2020 kan je via IVM voor een bescheiden bedrag asbestcementen golfplaten en asbestleien bij je thuis laten ophalen. Dit proefproject loopt tot 31 maart 2022.

Deelname particulieren

 • Koop een zak of bigbag op het recyclagepark. Die kost 30 euro per stuk (maximum 2 per adres) en bevat ook persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Gebruik het bijgeleveerde veiligheidsmateriaal bij het verwijderen van het asbest.
 • Lees de instructies in de folder.
 • Leg de platenzak klaar op het ophaalpunt aan de openbare weg, bereikbaar voor een kraanwagen.
 • Vouw de platenzak correct open.
 • Leg de platen voorzichtig in de zak.
 • Leg ook alle gebruikte persoonlijke beschermingsmiddelen in de zak voordat je deze finaal sluit.
 • Sluit de zak correct af.
 • Contacteer IVM voor een afspraak.

Meer informatie: www.ivmmilieubeheer.be
Easbest@ivmmilieubeheer.be
T 09 218 90 17

Deelname landbouwers

 • Landbouwers dienen een aanvraag in bij de gemeente. De gemeente controleert of er een LB-nummer of exploitatienummer is.
 • Je betaalt aan de gemeente 170 euro per container (maximum 2 containers per adres).
 • Gemeente Lievegem geeft nadien de informatie (naam, adres, aantal containers) van de landbouwer door aan IVM die zorgt voor een afspraak voor plaatsing en ophaling van de container(s).

Meer informatie: www.ivmmilieubeheer.be
Easbest@ivmmilieubeheer.be
T 09 218 90 17

 

Wees voorzichtig

Het is van cruciaal belang dat er voorzichtig moet omgegaan worden met asbest.

ophaalkalender asbest 2021