Asbest

Asbestinzameling zal opnieuw worden opgestart. Dit vanaf 3 augustus, mits een aantal voorwaarden. Zo word je verplicht om asbestplaten verpakt naar het recyclagepark te brengen. De zakken zullen in 2020 gratis aangeboden worden. Daarnaast zullen ook de projecten asbestinzameling aan huis bij particulieren en asbestinzameling bij landbouwers opgestart worden door IVM.
Je kan OP VOORHAND (vanaf 22 juli) eerst platenzakken afhalen op het park, alvorens asbest te brengen. Deze zijn gratis (tot eind 2020).

 

Bronophalingen aan huis bij particulieren + UITBREIDING LANDBOUWBEDRIJVEN

De bronophalingen bij particulieren waren al ‘pre corona’ van kracht, maar nu zal er ook uitbreiding zijn naar ophaling bij de landbouwers.

Voor particulieren
- ze kopen een zak/bigbag (incl PBM’s) op het park/technische dienst (max 2/ adres; € 30/stuk), melden zich aan bij IVM wanneer de zak gevuld is
- IVM regelt ophaling
- IVM geeft na ophaling resultaten door aan gemeente

Voor landbouwers
- Landbouwers dienen aanvraag in bij gemeente - zie onderaan de pagina - (die controleert of er een LB-nummer of exploitatienummer is), betaalt aan gemeente € 170/container (max. 2 containers te reserveren/adres)
- Gemeente geeft nadien de info van de landbouwer door aan IVM (naam, adres, aantal containers) - IVM contacteert ophaalfirma die op zijn beurt afspreekt met landbouwers voor plaatsing container; ophaalfirma informeert IVM over plaatsing/ophaling, gewichten…
- IVM geeft na ophaling de cijfergegevens door aan de gemeente

Wat is asbest?

Asbest is de verzamelnaam voor een aantal soorten minerale vezels. Tijdens de 20ste eeuw (met een piek in de jaren '60, '70 en '80) werden asbestvezels op grote school in talrijke producten verwerkt. Tegenwoordig zijn we ons meer dan bewust van de gezondheidsrisico's van asbest.

Gevaar

Het is van cruciaal belang dat er voorzichtig moet omgegaan worden met asbest.

Deelname

1. Koop een platenzak op het recyclagepark of gemeentedienst. Raadpleeg hiervoor de brochure die je in de bus kreeg. Specifieke informatie kan je terugvinden op pagina 8. De brochures per gemeente kan je ook bekijken in onze bibliotheek.
2. Gebruik het bijgeleverde veiligheidsmateriaal bij het verwijderen van het asbest.
3. Lees de instructies van de folder 'Zelf asbestcement golfplaten verwijderen'.
4. Leg de platenzak klaar op het 'ophaalpunt' aan de openbare weg, bereikbaar voor een kraanwagen.
5. Vouw de platenzak correct open.
6. Leg de platen voorzichtig in de zak.
7. Leg ook de persoonlijke beschermingsmiddelen (overall, handschoenen, maskers...) in de zak voordat je deze finaal sluit.
8. Sluit de zak correct af.
9. Contacteer IVM voor een afspraak via het digitaal aanvraagformulier.

Op de afgesproken ophaaldag zelf moet de platenzak en/of bigbag aan de openbare weg aangeboden worden. Informeer tijdig bij je gemeentebestuur of hiervoor een inname openbaar domein moet aangevraagd worden.
De ophaalfirma komt niet op privéterrein.

Meer info

asbestlievegem