Grofvuil

Grofvuil is de verzamelnaam voor alle grote stukken brandbaar afval die omwille van hun omvang niet in een restafvalzak kunnen en die niet selectief worden ingezameld (papier, karton, textiel, glas, klein gevaarlijk afval, PMD-afval, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, bouw- en sloopafval, houtafval, metalen gemengd) met het oog op recyclage.

Om in regel te zijn met het Materialendecreet en het uitvoeringsbesluit ‘VLAREMA’ van de Vlaamse Overheid organiseert het gemeentebestuur geen gratis ophaalrondes van grofvuil aan huis meer.

  Voorwaarden

  Bij ophaling:

  - Het gewicht van één afzonderlijk voorwerp of samengebonden bundel mag niet groter zijn dan 60 kg. Het grofvuil mag niet langer zijn dan 2 meter en in stukken die makkelijk manipuleerbaar zijn door 2 personen.

  - Op de afgesproken ophaaldag dient het afval voor 06.30 uur aan de straatkant te staan.

  - Alle voorwerpen dienen zodanig aangeboden te worden dat ze geen gevaar kunnen opleveren voor de ophalers van de afvalstoffen.

  - Afbraakmateriaal en andere afgedankte elektrische of elektronische apparaten worden niet gezien als grofvuil en dienen selectief te worden ingezameld via het recyclagepark.

  - Herbruikbare goederen kunnen gratis worden aangeboden aan de Kringwinkel Meetjesland vzw, Slachthuisstraat 2b, 9900 Eeklo, tel. 09 377 77 74, www.kwmeetjesland.be

  Hoe aanvragen

  - Je kan het grofvuil thuis laten ophalen door I.VM. op afroep en tegen betaling. De ophaling aan huis gebeurt zes maal per jaar, telkens in de even maanden :

  - tel. 0800 13 580 (op weekdagen en tijdens de kantooruren)

  - online via de website van I.V.M.

  - Je kan het grofvuil ook zelf naar het recyclagepark brengen.