Restafval

Restafval is huishoudelijk afval dat niet (meer) voor hergebruik en/of recyclage in aanmerking komt. Het restafval wordt wekelijks aan huis opgehaald op woensdag of donderdag, (afhankelijk van de straat waarin je woont).

Met restafval kan je niet terecht op het recyclagepark.

Op de ophaalkalender afval vind je nuttige informatie over het correct sorteren van restafval en andere afvalsoorten.

Voorwaarden

- Het huisvuil moet verpakt worden in de reglementaire witte zak met logo IVM.

- KMO’s, zelfstandigen en verenigingen met een eigen lokaal moeten een aparte zwarte restafvalzak met witte opdruk gebruiken. Meer informatie vind je in de folder over de KMO-zak (zie downloads).

- Plaats het restafval duidelijk zichtbaar op de stoep, ten vroegste vanaf 18.00 uur de dag vóór de ophaling en ten laatste om 07.00 uur ’s morgens op de ophaaldag.

- De zak dient zorgvuldig gesloten te worden en mag noch scheuren, barsten of lekken vertonen.

- Het totale gewicht van het aangeboden gevulde zak mag niet groter zijn dan 15 kg. Per aansluitpunt en per wekelijkse ophaling mogen er maximum 4 zakken aangeboden worden.

- Het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval dienen aangeboden te worden in een toestand die geen risico inhoudt voor de veiligheid en/of gezondheid van de ophaler. Scherpe voorwerpen dienen zodanig verpakt te worden dat ze geen gevaar kunnen opleveren voor de ophalers van het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval.

Kostprijs

Restafval wordt gratis afgehaald aan huis.

Kostprijs restafvalzakken

- restafvalzak particulier 45 L (10 zakken/rol): € 11,30/rol

- restafvalzak particulier 60 L (10 zakken/rol): € 15/rol

- restafvalzak KMO's, zelfstandigen, verenigingen 60 L (24 zakken/rol): € 36

- De restafvalzakken voor evenementen worden gratis ter beschikking gesteld bij het ontlenen van één of meerdere afvaleilandjes. Bij het gebruik van restafvalzakken voor evenementen dient de dienst grondgebiedszaken, sectie milieu verwittigd te worden van het aantal zakken dat klaarstaat voor ophaling.

Bepaalde personen hebben jaarlijks recht op twee gratis rollen restafvalzakken (particulier) van 60 liter die ze kunnen afhalen bij de dienst burgerzaken:

- Onthaalgezinnen verbonden aan een dienst onthaalgezinnen erkend door Kind en Gezin (onthaalgezinnen die enkel aanspraak kunnen maken op een dagvergoeding per kind) mits afgifte van een attest van erkenning door de dienst onthaalgezinnen Kinderlach van Kind en Gezin.

- Zieken en bejaarden met veel gezondheidsafval (thuisdialyse, incontinentiemateriaal, ...) mits afgifte van een medisch attest afgeleverd door de huisarts waaruit blijkt dat de betrokken zieke of bejaarde veel gezondheidsafval heeft.