Zwerfvuil(acties)

Team omgeving organiseert jaarlijks een gemeentelijke zwerfvuilactie op de derde zaterdag van maart. De gemeente doet dan een beroep op inwoners of verenigingen uit de gemeente die vrijwillig meehelpen.

De gemeente stelt het werkmateriaal (zakken, handschoenen, grijpstokken en veiligheidshesjes) ter beschikking. Het ingezamelde zwerfvuil wordt door de groep in samenspraak met de team omgeving naar het recyclagepark gebracht.

De gemeente wil met deze actie aantonen dat zwerfafval ontoelaatbaar is en kan vermeden worden. Toch mogen deze acties geen alibi zijn voor degenen die zwerfafval veroorzaken om 'gewoon hun ding' te blijven doen.

Zwerfvuilroutes

Om de zwerfvuilacties gestructureerd te laten verlopen, werd het grondgebied van Waarschoot opgedeeld in verschillende deelgebieden, de zogenaamde “zwerfvuilroutes”. Als groep kies je zelf voor het opruimen van minstens één van deze gebieden. De zwerfvuilroutes worden weergegeven op overzichtskaarten (zie onder downloads).

Subsidie voor zwerfvuilacties

Het gemeentebestuur moedigt alle initiatieven rond het opruimen van zwerfvuil in de gemeente sterk aan. Daarom kunnen alle Waarschootse verenigingen (zowel feitelijke als vzw’s), bedrijven en scholen, een subsidie krijgen voor het opruimen van zwerfvuil, maximaal 1 actie per jaar, waarbij je een toelage van 75 euro per opgeruimd deelgebied krijgt. Je kan tot 300 euro subsidie per jaar krijgen voor je zwerfvuilacties. Ook voor de deelname aan de jaarlijkse gemeentelijke zwerfvuilactie wordt deze subsidie toegekend.

Voor wie

Zowel particulieren als verenigingen kunnen deelnemen aan de gemeentelijke zwerfvuilacties.

Alle Waarschootse verenigingen (zowel feitelijke als vzw’s), bedrijven en scholen die een werking hebben in de gemeente Waarschoot kunnen zelf een zwerfvuilactie organiseren en hiervoor beroep doen op de subsidie.

Voorwaarden

Consulteer het 'Subsidiereglement voor het inzamelen van zwerfvuil door verenigingen, bedrijven en scholen'

Hoe aanvragen

Als particulier:

  • Contacteer team omgeving telefonisch, per mail of persoonlijk

Als vereniging, bedrijf of school:

  • Contacteer team omgeving telefonisch, per mail of persoonlijk

Kostprijs

Zwerfafval is ten strengste verboden en wordt beboet met een GAS-boete bepaald in het GAS-reglement van de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem