Grofvuil

Grofvuil is de verzamelnaam voor alle grote stukken brandbaar afval die omwille van hun omvang niet in een restafvalzak kunnen en die niet selectief worden ingezameld (papier, karton, textiel, glas, klein gevaarlijk afval, PMD-afval, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, bouw- en sloopafval, houtafval, metalen gemengd) met het oog op recyclage.

Om in regel te zijn met het Materialendecreet en het uitvoeringsbesluit ‘VLAREMA’ van de Vlaamse overheid organiseert het gemeentebestuur geen gratis ophaalrondes van grofvuil aan huis meer.

Op het recyclagepark kan je steeds terecht met je grofvuil.

  Wat is grofvuil?

  • Alle grote stukken brandbaar afval die niet in een restafvalzak kunnen.
  • Meubelen (kast, stoelen, tafel, bed, zetel, houten rekjes, ...).
  • Matrassen (gratis te doneren bij het recyclagepark).
  • Tapijten.
  • Krabpalen.

  Wat mag niet mee met grofvuil?

  • Afbraakmateriaal (isolatie, bakstenen, binnendeuren, golfplaten, asbest, ...)
  • AEEA (elektrische en elektronische apparaten)
  • Spiegels en glas
  • Sanitaire toestellen (WC, lavabo, bad, ...)
  • Tuinafval en snoeihout
  • Oude metalen
  • Hard plastics (tuinmeubelen, speelgoed, ...)

  Voorwaarden

  • Maximum grootte per stuk: 2 meter.
  • Maximum gewicht per stuk: 60 kg.
  • Grofvuil enkel op de afgesproken ophaaldag aan de openbare weg plaatsen.

  Ophaling aan huis

  Wie niet in de mogelijkheid is om grofvuil naar het recyclagepark te (laten) brengen, kan het ook laten afhalen op afroep en tegen betaling.

  • € 40 voor de eerste 300 kg + € 0,10 per bijkomende kg
  • IVM haalt op aan huis na afspraak
  • of bel het gratis nummer 0800 13 580