Bedrijfsafval

Je bent als bedrijf verplicht om jouw bedrijfsafval te sorteren. Net als thuis moet je verschillende vuilbakken en afvalcontainers in jouw bedrijf voorzien. Toch is de wetgeving niet helemaal dezelfde als voor huishoudelijk afval. Voor alle sorteerregels en veelgestelde vragen kan je terecht op www.ovam.be/iksorteer.
 

Welke afvalstromen moet je sorteren?

Je moet ongeveer dezelfde afvalstromen sorteren als thuis, maar er zijn enkele verschillen. In totaal zijn er 21 afvalstromen die een bedrijf vandaag verplicht apart moet houden. Meestal komen ze niet alle 22 voor in jouw bedrijf. Er zijn 2 bijkomende afvalstromen waarvoor de verplichte selectieve inzameling geleidelijk wordt ingevoerd.

bedrijfsafval

 

Waarom is sorteren belangrijk?

Heel wat afval bevat waardevolle materialen. Die kunnen gerecycleerd worden. Dat is beter voor het milieu en van economisch belang. Grondstoffen zijn schaars en worden daardoor duurder. Door te recycleren blijven ze langer beschikbaar in de economie.

Om te recycleren moet afval eerst gesorteerd worden. Vlaanderen maakt een duidelijke keuze voor ‘bronsortering’. Dat wil zeggen dat je thuis of in jouw bedrijf het afval meteen correct gesorteerd moet aanbieden voor selectieve inzameling. Dit zorgt voor een betere kwaliteit van de materialen. Recycleerbaar afval dat foutief bij het restafval belandt, kan vaak niet meer gerecycleerd worden.

Om aan de sorteerplicht te voldoen, heb je niet noodzakelijk een aparte container nodig voor elk van de afvalstromen. Deze 22 stromen mogen nooit in het restafval, maar kunnen soms wel samen ingezameld worden. Bespreek dit met je inzamelaar.

Waar naartoe met je afval?

  • In principe doe je als bedrijf een beroep op een private inzamelaar van afval. Die moet geregistreerd zijn bij de OVAM. Op www.ovam.be/register_ihm vind je alle geregistreerde inzamelaars voor alle afvalstoffen. Je kan ook informeren bij uw gemeente of afvalintercommunale of zij eventueel een specifieke dienst hebben naar bedrijven.
  • Als jouw bedrijf afval heeft dat naar ‘aard, samenstelling en hoeveelheid’ vergelijkbaar is aan het afval van huishoudens, mag jouw gemeente dat bedrijfsafval ook aanvaarden via de huis-aan-huis-ronde voor huishoudens of op het gewone recyclagepark. Het gaat dan bijvoorbeeld om een beperkte hoeveelheid papier en karton of een occasionele PMD-zak. Voor restafval geldt een specifieke hoeveelheidsbeperking: maximaal 3 restafvalzakken van 60 liter of één container van 22,5 kg per tweewekelijkse inzameling.

De contractverplichting

Doe je beroep een inzamelaar van bedrijfsafval, dan moet je volgens de wetgeving in twee gevallen uitdrukkelijk een contract afsluiten:

  • Een contract is verplicht als je restafval laat inzamelen. De inzamelaar moet u informeren over de sorteerplicht en in het contract moet staan hoe je de 22 verplichte afvalstromen zal sorteren. Deze stromen mogen zeker niet in het restafval.
  • Een contract is ook verplicht als je meerdere verplicht te sorteren afvalfracties in één container samen laat inzamelen (bijvoorbeeld hout, metalen en harde kunststoffen). Dat mag enkel als het gaat om niet-gevaarlijke droge fracties die elkaar niet vervuilen. Ook in dat geval moet er een contract zijn tussen jou en jouw inzamelaar, dat heel duidelijk aangeeft over welke precieze droge afvalstromen het gaat. De afvalstromen moeten dan achteraf volledig worden uitgesorteerd door de inzamelaar en gerecycleerd. Het gaat dus niet om een container met restafval waarin je alles deponeert. De combinatie van restafval met verplicht selectief in te zamelen stromen is niet toegelaten!

Deze contractverplichtingen gelden zowel voor jou als voor de inzamelaar.

Wat als je afval niet sorteert?

Afval sorteren aan de bron is een verplichting. Als je niet sorteert, ben je in overtreding met de milieuwetgeving. Bij een inspectie kan jouw bedrijf dus een aanmaning of een proces-verbaal krijgen. Daar kunnen boetes uit volgen.

Sinds 2020 moeten de inzamelaars de restafvalcontainer bij bedrijven controleren en moeten ze je wijzen op fout gesorteerd afval. De inzamelaar is ook verplicht om sorteerfouten bij te houden in een register. Afhankelijk van de situatie zal de inzamelaar ook verplicht zijn jouw container te laten staan, kosten door te rekenen voor nasortering en/of de non-conformiteit door te geven via een centraal systeem. Via de non-conformiteitenregisters wordt er gericht gehandhaafd op bedrijven die consequent weigeren te sorteren. Inzamelaars die geen registers bijhouden, zullen ook prioritair gecontroleerd worden en lopen zelf kans op boetes.

Verbod op niet-transparante zakken

Om de controle op de sorteerplicht mogelijk te maken, wordt het gebruik van niet-transparante zakken voor restafval gefaseerd verboden. Dit verbod is enkel van toepassing als het afval ook nog in een container wordt gedaan en niet als de zak het enige recipiënt is. Het verbod geldt vanaf 1 januari 2022 voor alle restafvalzakken van meer dan 60 liter en vanaf 1 januari 2023 voor alle restafvalzakken.

Premies en ondersteuning

Wie weinig afval heeft, moet weinig sorteren en heeft minder plaats nodig voor verschillende vuilbakken en containers. Daarom raden we je aan te beginnen met de preventie van afval.

Het afval dat je wel hebt, moet je dus selectief laten inzamelen. In bepaalde gevallen kan je premies krijgen om te sorteren. Als je bedrijfsmatig recycleerbaar verpakkingsmateriaal sorteert (kartonafval, hout, folies,...) dan kan u bij Valipac terecht voor premies. Bekijk of je in aanmerking komt voor een premie op
www.valipac.be. Valipac voorziet vier soorten premies:

  • Een éénmalige startpremie voor wie begint met sorteren via selectieve containers.
  • Een containerpremie om een deel van de huur van extra containers te compenseren.
  • Een recyclagepremie voor gesorteerd verpakkingsmateriaal in hout of plastic (o.a. folies, vaten, EPS, spanbanden).
  • Een zakpremie indien u speciale zakken aankoopt voor het sorteren van kleine hoeveelheden folies, EPS en spanbanden.

Ook Fost Plus voorziet een welkomstpremie voor de inzameling van PMD. Alle informatie hierover vind je op www.fostplus.be.

Verder kan je ook terecht op volgende websites voor nuttige info over sorteren bij bedrijven.