Sluikstort

Sluikstorten is het doelbewust dumpen van om het even welke afvalstof op niet-reglementaire plaatsen en op niet-reglementaire tijdstippen of in niet-reglementaire recipiënten. Het gaat hier vaak om grotere stukken (zoals zakken vol afval, matrassen, koelkasten, ...) of bouw- en sloopafval.

Zwerfvuil daarentegen is klein afval dat we vaak nonchalant of zonder dat we er bij stil staan op straat gooien of achterlaten in een park of berm.

Hoe aanvragen

Je kan sluikstort melden:

  • Persoonlijk of telefonisch bij de dienst grondgebiedzaken, sectie milieu

Kostprijs

Sluikstorten is ten strengste verboden en wordt niet alleen beboet met een GAS-boete bepaald in het GAS-reglement van de Deinze-Zulte-Lievegem) maar de vervuiler betaalt ook de kosten voor het opruimen van de sluikstort door het gemeentebestuur of derden.