Planologisch attest

Bepaalde bestaande zonevreemde bedrijven kunnen een ruimtelijke oplossing krijgen via een planologisch attest. Met een aanvraag tot planologisch attest kan een bedrijf dat zonevreemd is of zonevreemd wil uitbreiden, aan de overheid vragen of zij een planwijziging wil overwegen.

Voorwaarden en procedure: zie ruimte Vlaanderen