Stedenbouwkundig Attest

Mondeling verkregen stedenbouwkundige informatie heeft geen juridische waarde. Als je de inlichtingen over een perceel bevestigd wil zien, dan kan je een stedenbouwkundig attest aanvragen. Zo heb je meer zekerheid.


Voorwaarden en procedure:

zie https://www.vlaanderen.be/stedenbouwkundig-attest