Inname openbaar domein: andere

Wil je het openbaar domein gebruiken voor een andere reden (publiciteitsborden, bewegwijzering, filmlocatie, etc.)? Vul dan onderstaand formulier in.

Gegevens aanvrager
Periode
Vermeld hierbij steeds het begin-uur van de eerste dag en het eind-uur op de laatste dag. Het plaatsen van borden parkeerverbod om ruimte vrij te houden bij een verhuis moet minstens 5 werkdagen vóór de gewenste aanvangsdatum van het gebruik van het openbaar domein worden aangevraagd.
De tijdsduur van een vergunning is beperkt tot maximaal 5 kalenderdagen.
Bij de beoordeling van uw aanvraag wordt gewerkt volgens het 'minderhinderprincipe'; dat betekent dat alle innames zo goed mogelijk op elkaar afgestemd worden om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Heeft u toch ruimte op het openbaar domein nodig? Beperk deze dan in omvang en tijd.
Bij een inname langer dan 14 dagen moet er een retributie worden betaald
overeenkomstig het retributiereglement zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad op 24 april 2019.
In te nemen openbaar domein
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Parkeerverbodsborden nodig
Indien gewenst door de aanvrager stelt de gemeente borden parkeerverbod ter beschikking. Het gebruik van deze borden is gratis maar de borden moeten na afspraak worden opgehaald en terug gebracht door de aanvrager. Bij verlies zal er een schadeloosstelling worden aangerekend volgens het van toepassing zijnde retributiereglement.

Parkeerverbodsborden kunnen bij een tijdige aanvraag worden ontleend bij het gemeentebestuur.
Daarvoor dient een afspraak gemaakt te worden per e-mail: infrastructuur@lievegem.be of per telefoon: 09.396.23.00.