Inname openbaar domein: begrafenis

Wil je parkeerplaatsen voorbehouden voor een begrafenis? Vraag dan tijdig jouw vergunning aan.

Veelgestelde vragen

Is deze inname gratis of betalend?
Er wordt geen retributie gevraagd op het plaatsen van deze borden parkeerverbod.

Wie plaatst de borden?
De aanvrager (begrafenisondernemer,... ) zorgt zelf voor het plaatsen en wegnemen van de borden parkeerverbod.

Wanneer mag ik een beslissing verwachten?
Je ontvangt jouw vergunning ten laatste 5 kalenderdagen na de ontvangst van een volledig ingevulde aanvraag. Mochten er gegevens ontbreken, contacteren wij jou. De termijn van 5 dagen start pas wanneer we over alle gegevens beschikken om uw aanvraag volledig te kunnen verwerken.

Wat moet ik doen als er auto’s staan geparkeerd op de zone die ik wil innemen?
Omvat jouw inname van het openbaar domein één of meerdere parkeerplaatsen? Dan moet je borden parkeerverbod plaatsen. Hou hierbij rekening met het volgende:

  • Plaats de borden ten laatste 24 uur voor de aanvang van de inname.
  • Op het moment dat je de borden plaatst, noteer je van alle voertuigen die er op dat moment staan de nummerplaat en het merk.
  • Geef dit overzicht onmiddellijk door aan mobiliteit@lievegem.be

Ik heb een probleem met het digitaal formulier.
Download het formulier en bezorg het aan mobiliteit@lievegem.be

Vermeld hierbij steeds het begin-uur van de eerste dag en het eind-uur op de laatste dag
Het plaatsen van borden parkeerverbod om voorbehouden parkeerplaatsen te voorzien bij een begrafenis moet minstens 2 werkdagen vóór de gewenste aanvangsdatum van het gebruik van het openbaar domein worden aangevraagd.
De tijdsduur van deze vergunning is beperkt tot de duur van de plechtigheid.
Bij de beoordeling van uw aanvraag wordt gewerkt volgens het 'minderhinderprincipe'; dat betekent dat alle innames zo goed mogelijk op elkaar afgestemd worden om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Heeft u toch ruimte op het openbaar domein nodig? Beperk deze dan in omvang en tijd.
Slechts één bestand.
128 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Parkeerverbodsborden nodig
Indien gewenst door de aanvrager stelt de gemeente borden parkeerverbod ter beschikking. Het gebruik van deze borden is gratis maar de borden moeten na afspraak worden opgehaald en terug gebracht door de aanvrager. Bij verlies zal er een schadeloosstelling worden aangerekend volgens het van toepassing zijnde retributiereglement.

Parkeerverbodsborden kunnen bij een tijdige aanvraag worden ontleend bij het gemeentebestuur.
Daarvoor dient een afspraak gemaakt te worden per e-mail: infrastructuur@lievegem.be of per telefoon: 09.396.23.00.