Inname openbaar domein: huwelijk

Wil je een voorbehouden parkeerplaats voor een ceremoniewagen bij een trouwplechtigheid? Vraag dan tijdig jouw vergunning aan via onderstaand formulier.

Veelgestelde vragen

Is deze inname gratis of betalend?
Er wordt geen retributie gevraagd op het plaatsen van deze borden parkeerverbod.

Wie plaatst de borden?
De gemeente zorgt voor het plaatsen en wegnemen van de borden parkeerverbod.

Wanneer mag ik een beslissing verwachten?
Je ontvangt jouw vergunning ten laatste 5 kalenderdagen na de ontvangst van een volledig ingevulde aanvraag. Mochten er gegevens ontbreken, contacteren wij jou. De termijn van 5 kalenderdagen start pas wanneer we over alle gegevens beschikken om jouw aanvraag volledig te kunnen verwerken.

Ik heb een probleem met het digitaal formulier.
Download het formulier en bezorg het aan mobiliteit@lievegem.be

Vermeld hierbij steeds het begin-uur van de eerste dag en het eind-uur op de laatste dag. Het plaatsen van borden parkeerverbod om ruimte vrij te houden bij een trouwplechtigheid moet minstens 5 werkdagen vóór de gewenste aanvangsdatum van het gebruik van het openbaar domein worden aangevraagd.

De tijdsduur van deze vergunning is beperkt tot de duur van de trouwplechtigheid. Bij de beoordeling van uw aanvraag wordt gewerkt volgens het 'minderhinderprincipe'; dat betekent dat alle innames zo goed mogelijk op elkaar afgestemd worden om de hinder zoveel mogelijk te
beperken. Heeft u toch ruimte op het openbaar domein nodig? Beperk deze dan in omvang en tijd.
Slechts één bestand.
128 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Parkeerverbodsborden nodig
Indien gewenst door de aanvrager stelt de gemeente borden parkeerverbod ter beschikking. Het gebruik van deze borden is gratis en voor huwelijken plaatst het gemeentebestuur de borden.

Daarvoor dient een afspraak gemaakt te worden per e-mail: infrastructuur@lievegem.be of per telefoon: 09 396 23 00.