Inname openbaar domein: verhuizing

Je gaat verhuizen en wil daarvoor openbaar domein innemen? Dat kan maar hiervoor  heb je steeds een vergunning nodig. Je kan deze aanvragen via onderstaand formulier.

Veelgestelde vragen

Is deze inname gratis of betalend?
Er wordt geen retributie gevraagd voor het plaatsen van deze borden parkeerverbod.

Wie plaatst de borden?
De aanvrager zorgt zelf voor het plaatsen en wegnemen van de borden parkeerverbod.

Wanneer mag ik een beslissing verwachten?
Je ontvangt jouw vergunning ten laatste 5 kalenderdagen na ontvangst van een volledig ingevulde aanvraag. Mochten er gegevens ontbreken, contacteren wij jou. De termijn van 5 kalenderdagen start pas wanneer we over alle gegevens beschikken om jouw aanvraag volledig te kunnen verwerken.

Wat moet ik doen als er auto's geparkeerd staan op de zone die ik wil innemen?
Omvat jouw inname van het openbaar domein één of meerdere parkeerplaatsen? Dan moet je borden parkeerverbod plaatsen. Hou hierbij rekening met het volgende:

  • Je plaatst de borden ten laatste 24 uur voor het begin van de inname.
  • Op het moment dat je de borden plaatst, noteer je van alle voertuigen die er op dat moment staan de nummerplaat en het merk.
  • Geef dit overzicht onmiddellijk door aan mobiliteit@lievegem.be

Ik heb een probleem met het digitaal formulier.
Download het formulier en bezorg het aan mobiliteit@lievegem.be

Gegevens aanvrager
Periode
Vermeld hierbij steeds het begin-uur van de eerste dag en het eind-uur op de laatste dag. Het plaatsen van borden parkeerverbod om ruimte vrij te houden bij een verhuis moet minstens 5 werkdagen vóór de gewenste aanvangsdatum van het gebruik van het openbaar domein worden aangevraagd.
De tijdsduur van een vergunning is beperkt tot maximaal 5 kalenderdagen.
Bij de beoordeling van uw aanvraag wordt gewerkt volgens het 'minderhinderprincipe'; dat betekent dat alle innames zo goed mogelijk op elkaar afgestemd worden om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Heeft u toch ruimte op het openbaar domein nodig? Beperk deze dan in omvang en tijd.
Bij een inname langer dan 14 dagen moet er een retributie worden betaald
overeenkomstig het retributiereglement zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad op 24 april 2019.
In te nemen openbaar domein
Slechts één bestand.
128 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Parkeerverbodsborden nodig
Indien gewenst door de aanvrager stelt de gemeente borden parkeerverbod ter beschikking. Het gebruik van deze borden is gratis maar de borden moeten na afspraak worden opgehaald en terug gebracht door de aanvrager. Bij verlies zal er een schadeloosstelling worden aangerekend volgens het van toepassing zijnde retributiereglement.

Parkeerverbodsborden kunnen bij een tijdige aanvraag worden ontleend bij het gemeentebestuur.
Daarvoor dient een afspraak gemaakt te worden per e-mail: infrastructuur@lievegem.be of per telefoon: 09.396.23.00.