Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA)

BPA nr. 1 Centrum Zomergem herziening nr. 2

BPA nr. 1 Centrum Zomergem herziening nr. 3

BPA nr. 2 Oostwinkeldorp

BPA nr. 3 Ambachtelijke Zone Kruisstraat

BPA nr. 4 Rijvers-Kleitstraat

BPA Zonevreemde bedrijven Zomergem