Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA)

Bijzondere plannen van aanleg (BPA's) zijn gemeentelijke bestemmingsplannen die in het verleden gemaakt werden om het Gewestplan te verfijnen.

Sinds het decreet op de Ruimtelijke Ordening (18 mei 1999) worden de BPA's vervangen door gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's). De bestaande BPA's blijven evenwel geldig tot ze worden vervangen door een gemeentelijk RUP.

Lovendegem

BPA De Regenboog bvba

Voorschriften
Plan

Waarschoot

BPA nr.1 Centrum Waarschoot

Grafisch plan
Voorschriften

Zomergem

BPA nr.1 Centrum Zomergem herziening 1

Grafisch plan
Legende
Min. Besluit 07.05.1996
Voorschriften

BPA nr.1 Centrum Zomergem herziening 2

Bestemming en voorschriften
Min. Besluit 04.08.1999

BPA nr.1 Centrum Zomergem herziening 3

Ministerieel besluit 05.11.2003

BPA nr.2 Oostwinkeldorp

Min. Besluit 23.04.2002

BPA nr.3 Ambachtelijke zone Kruisstraat

Grafisch plan
Legende
Min. Besluit 28.07.2003
Voorschriften

BPA Zonevreemde bedrijven Zomergem

Min. Besluit 31.01.2003