Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP)

RUP Wijziging BPA nr. 3 Ambachtelijke Zone Kruisstraat

RUP Woonlicten in Agrarisch Gebied Lovendegem

Sectoraal RUP zonevreemde bedrijven Zomergem

RUP Gemengde Zone Hoekje-Kapellestraat

RUP Groen Recreatieve As deelzone 6A