Stedenbouwkundig uittreksel (Notarisinlichtingen)

Iedereen (notarissen, immobiliën, inwoners, ...) die een goed wenst te verkopen of verhuren moet voldoen aan de informatieverplichtingen van Ruimtelijke Ordening. Een stedenbouwkundig uittreksel bestaat uit een uittreksel van het plannen- en het vergunningenregister. Het is een samenvatting van de stedenbouwkundige (vergunnings)situatie van het kadastraal perceel waarover je informatie wil.

  • Het stedenbouwkundig uittreksel vermeldt
  • Of er stedenbouwkundige vergunningen zijn verleend
  • Welke verordeningen of plannen van toepassing zijn
  • Of er sprake is van erfdienstbaarheid of bouwovertredingen
  • In welke inventarissen (bijv. leegstand) het goed is opgenomen.

Het stedenbouwkundig uittreksel moet toegevoegd worden aan de akten en overeenkomsten over het onroerende goed (vastgoed). Het uittreksel mag op het moment van de verkoop niet ouder zijn dan één jaar.
Jijzelf, je vastgoedmakelaar of de notaris dient een aanvraag in bij het gemeentehuis of bezorgt ze per brief of e-mail aan de gemeente. Het stedenbouwkundig uittreksel wordt afgegeven binnen een ordetermijn van dertig dagen, na de ontvangst van de aanvraag. De uittreksels worden per post opgestuurd. Na de aflevering van het uittreksel krijg je een factuur toegestuurd voor de betaling.


Voorwaarden en procedure: zie https://www.vlaanderen.be/stedenbouwkundig-uittreksel