Tweede verblijf

Wat

Een tweede verblijf is elke private woongelegenheid op het grondgebied van Lievegem die niet het hoofdverblijf is van de eigenaar/huurder, maar die wel op elk moment door hem kan worden bewoond. Wanneer op het adres van een woongelegenheid niemand is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister is er een weerlegbaar vermoeden dat deze woongelegenheid ook gebruikt wordt als tweede verblijf.
 

Verplicht

Je bent verplicht aangifte te doen van een tweede verblijf. Dat kan, op uiterlijk 31 maart van het aanslagjaar, bij het gemeentebestuur door middel van het aangifteformulier.

Het aangifteformulier en belastingreglement vind je onderaan terug!